СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VIII, брой 1, март 2011

Иновационен Парк София: една среща на науката с бизнеса

Разговор с арх.Андрея Момерин, управител на Greenworks

Иновационен Парк София: една среща на науката с бизнеса

Арх.Момерин, вие сте първия български BREEAM оценител, бихте ли ни казали повече за самия стандарт?
Да, с удоволствие. Стандартът BREEAM е създаден от BRE (Building Research Establishment) през 1988г. Това е най-широко използваният стандарт в момента в света и има значително повече сертифицирани сгради и сгради в процес на сертифициране, отколкото всички други стандарти взети заедно. По отношение на партньорството ни в България, анонсирахме през юни месец BREEAM България – проект за създаването на българска система за оценка на сградите и държа да подчертая, че нашият проект е отворен към всички и прозрачен, т.е ние правим нещата публично и в никакъв случай не целим да го налагаме като регулация или стандарт. Най-новото развитие по проекта е базирано на Международния код за устойчивата строителна среда на BRE. Това е една по-облекчена форма за всяка една страна, даваща й възможност да върви по-лесно към пътя за адаптация – без задължителни клаузи, включващи тежки финансови условия, или непосилни действия. В момента в BREEAM България са включени три системи: BREEAM Европа, която е за офис, търговски и индустриални сгради; BREEAM Общини и BREEAM Сгради в употреба. Това са трите схеми, които сме преценили, че е най-правилно да бъдат предложени за адаптация.

С какво BREEAM сертификата се отличава от другите сертификати за устойчиви сгради – американския LEED и немския DNGB?
Предимствата на BREEAM са няколко. На първо място, BREEAM инициира и подписва с LEED и с Green Star (Австралия и ЮАР) един меморандум под егидата на UNEP (United Nations Environmental Programme) за създаване на единна метрична система за измерването на зелените сгради по света. От друга страна, по друга линия, BREEAM работи с френския си и немския си аналог DNGB по отношение на идентичната работа в Европа, стандартите да имат т.нар. единен код – да има преносимост между тях. BREEAM е най-старият стандарт, той има над 20 години история, натрупан опит, грешки и изразходвани много сериозни средства в това развитие. За разлика от американския и немския стандарт, BREEAM има създадена и пусната през 2008г. система BREEAM Европа, която отчита всички европейски стандарти – за търговските сгради най-вече това е абсолютно приложима схема. Няма значение дали оценяваме една сграда в единият край на Европа или другия, тя се оценява по един и същ начин. BREEAM има най-широкия спектър от системи за сгради, от сгради в употреба, която е най-новата система, през BREEAM общини, през BREEAM образование, през BREEAM съдилища, жп гари, инфраструктура – има подсистема за всеки един стандартен тип строителна среда.

Разкажете ни повече за Иновационен Парк София.
Проектът е една много навременна идея за това да се демонстрира как работи приложната наука в областта на строителната среда, която все пак засяга много голяма част от нашето общество в момента – не само строителните материали, не само инфраструктурата, не само строителните процеси, но и процесите на обитаване, на ползване, на консумиране на енергия, на вода, на произвеждането на отпадъци, а вследствие на това и много социални и икономически проблеми. Заедно с компанията Dicon, излязохме с идеята, че това е едно добро решение на наболелите проблеми днес, т.е. науката и бизнесът да се срещнат. Намерихме финансиране по една от европейските програми за създаването на такъв иновационен технологичен парк. Ние предоставихме ноу-хау чрез британските ни партньори и открихме правилния партньор в лицето на Университета по архитектура, строителство и геодезия, които веднага се включиха и предложиха техен терен в Студентски град. Т.е вече имаме терен, имаме правилната смеска от партньори, имаме едно сериозно финансиране в размер на 2,2 милиона евро и разработихме концепцията на проекта. Ако ми позволите, бих искал чрез вас да отправя покана към всички, заинтригувани от тази инициатива, да се включат. Търсим партньори в концептуализирането на този проект. Не е важно само той да бъде реализиран, но той трябва да е един работещ проект. Иновационен парк София е място, където ще се тестват и доказват на практика всички неща, за които говорим като устойчивост в строителството. Искаме да предоставим един център за доказване и демонстриране на тези решения, не само като продукти, но и като строителни умения, като иновации, като цялостни решения. Ще се опитаме да направим от този парк един регионален център за изследване на зелено строителство.Реклама