СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина VIII, брой 1, март 2011

Синхрон-С предлага нова автоматична система за локално пожарогасене FireDetec

Синхрон-С предлага нова автоматична система за локално пожарогасене FireDetec

Фирма Синхрон-С, специализирана в изграждането на системи за пожарна безопасност, предлага икономично решение за защита от пожар, базирано на новата автономна система за автоматично откриване и потушаване на пожари FireDetec. Системата е изключително ефективна при отстраняване на локални малки пожари, възникващи в шкафове с електрически табла или друго активно оборудване. Системата е напълно автономна и не се нуждае от външно захранване. Състои се само от три компонента – бутилка с газов гасителен агент, вентил за ниско налягане и детекторна тръба. Действието на системата се основава на принципа на линейната детекция, посредством която откриването на пожара става на точното място и в момента на възникване. Когато открие пожара детекторната тръба задейства вентила за ниско налягане и гасителният агент се придвижва до мястото на пожара. Вследствие на възникналия малък пожар, тръбата се пробива в мястото с най-висока температура, където обикновено е огнището на пожара и изпуска гасителния агент. Отстраняването на пожара, от момента на възникване до потушаването му, става в рамките само на 15 секунди.

Освен бързата реакция, сред характеристиките на новата система са лесната инсталация, опростената функционалност и приложимостта й в трудно достъпни места, като кабелни канали, вентилационни шахти, генератори, комутационна апаратура, машини, ескалатори и др. Високотехнологичният материал, от който е направена детекторната тръба, я прави гъвкава и термочувствителна, което гарантира дългосрочната работа на инсталираната система и устойчивостта й при удари и вибрации. Сред приложенията на новата система са също така лаборатории, складове със запалими течности и превозни средства.

В сравнение със стационарните пожарогасителни системи, ресурсите необходими за проектиране, инсталиране и поддръжка са на изключително ниска цена. Специалистите на фирма Синхрон-С предлагат на бъдещите си клиенти доставка и монтаж на оборудването.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо