СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 6, 2014

Предлагаме продукти с добро съотношение цена-качество

Разговор с г-н Димитър Каразлатев, Управител на Короза Карат

Предлагаме продукти с добро съотношение цена-качество

Г-н Каразлатев, в началото бихте ли представили фирмата?
Фирмата Короза Карат е създадена през 1998 г. Предметът на дейност на фирмата е в областта на защитните покрития и екологията. Насочихме се в областта на защитните покрития, защото аз съм в сферата още от 1970 г, работейки в държавното предприятие за защита на металите от корозия и водопречистване. През 98-ма година предприятието беше закрито. Тогава, както и други колеги от сферата, натрупали богат опит и стаж, продължихме дейността си в тази област.

Сега нашата фирма е представител на чешката фирма Прагохема, която има 100 годишна традиция в производството на химикали в областта на повърхностната обработка - обезмасляване, галваника, фосфатиране и др.

Въпреки годините на криза, когато се забавиха темповете за изграждане на нови обекти и поръчките намаляха, и работата ни е около 30% от това, което беше преди 6-7 години, ние продължаваме развитието си в тази област.

Разкажете за продуктите и съоръженията, които предлагате и за някои реализирани обекти.
В областта на защитните покрития предлагаме препарати и химикали за галванични покрития, за предварителна подготовка, за фосфатиране, подготовка преди боядисване на метални съоръжения и др. Осигуряваме високо качество на покритията в редица заводи и предприятия. Например, Терем Ивайло-Велико Търново, Аркус в Лясковец, и разбира се, някои от по-малките производители и извършващи услуги в областта на защитните покрития.

В областта на екологията, в сътрудничество с Асио Груп, предлагаме съоръжения за пречистване на битови води, на промишлени води, замърсени води с нефтопродукти. Фирмите, на които сме представители за България, имат богата гама в отделните типове съоръжения, с много широк диапазон на действие. Например, пречиствателните станции за битови води покриват нуждите за 3 ЕЖ до 30 000 ЕЖ. По същия начин стои въпросът и с уловителите на нефтопродукти – от 0.6 литра за секунда, до 250 литра за секунда, а с мултиплициране – 1500 литра за секунда и т. н.

За периода 2003 г. - досега в България, съвместно с други колеги от строителни фирми, сме изградили няколко големи пречиствателни станции за отпадъчни води. Такива са ПСОВ за индустриална зона в Раковски за 1000 ЕЖ; имаме инсталирани уловители за нефтопродукти за обект в АЕЦ Козлодуй; също за ТЕЦ Марица Изток 1; пречиствателни съоръжения на язовирната стена и ВЕЦ „Цанков камък”; производствени предприятия от хранително-вкусовата промишленост – НАНЮК Стара Загора, както и над 600 по-малки ПСОВ и др.

Какви са очакванията Ви за развитие на пазара, и предвид това, бихте ли споделили насоки за фирменото Ви развитие?
Нашите очаквания не са по-различни от тези на целия българския народ, а именно индустрията да бележи ръст и хората, занимаващи се с бизнес, да почувстват стабилност в икономиката и да инвестират. Само тези предприемачи, които са се нагърбили за собствена сметка и на своя отговорност да развиват дейност, биха могли да доведат до един осезателен растеж на икономиката.

Това, което смятам, че би могло да ни запази на пазара, е, че досега, откакто сме фирма на българския пазар, имаме традиционно, коректно поведение към нашите партньори и клиенти.

Предлагаме качествени съоръжения, които имат много добра техническа характеристика. И познавайки българския пазар, запазваме едно изключително добро съотношение цена-качество, което е много важно за клиентите ни.

Надеждите ни са в областта на екологията и изграждането на пречиствателни станции за малки населени места. Имаме изготвени работни проекти за 4 населени места в Община Стражица. За съжаление, общините не могат със собствени средства да финансират тези проекти. Затова е много важно да има добра организация, за усвояване на европейските средства, и те да отиват по предназначение и проектите да бъдат довеждани до успешна реализация.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини