СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 6, 2014

Целта ни е заводът на АББ в Раковски да заработи с пълния си капацитет

Разговор с г-н Екехард Нойрайтер, Регионален мениджър на АББ в България

Целта ни е заводът на АББ в Раковски да заработи с пълния си капацитет

Г-н Нойрайтер, в началото бихте ли представили новия завод на ABB в Раковски?
След изграждането на първата фабрика на АББ в Раковски през 2009 г., започнахме работа и над идеята за втора производствена база. Започнахме през 2011 г. с конструктивния проект, който беше завършен за около два месеца и през 2012 г. стартирахме строителството. Внедряването на първите производствени линии е от октомври 2013 г.

Заводът е част от инвестиция на стойност 23 млн. долара, предназначени за разширяване на производствения капацитет, с цел обслужване на нарастващото търсене в Европа и Азия, и в него ще се произвеждат продукти за управление ниско напрежение и енергийни продукти средно напрежение. Предприятието е изградено върху обща площ от 35 000 m2, с около 20 000 m2 производствена площ и ще действа като вътрешен доставчик на компоненти за ниско и средно напрежение основно за фабриките на АББ в Италия и Германия. В момента заводът не работи с пълен капацитет и перспективите са за допълнително разширяване на производството. Това предвижда и нови 600 работни места.

Освен производство, в новата база ще бъде позициониран и сервизен център, както и HR отделът, който ще се грижи за рекламата, ще организира различни събития, ще поддържа връзка с университетите, ще е ангажиран с подбора на инженери и други подобни дейности.

Какви продукти основно ще се произвеждат и кои са пазарите, които ще бъдат снабдявани оттук?
В производствената база ще комбинираме няколко типа производство и ще предлагаме продукти за различни области и приложения. Сред тях са:

Компоненти за прекъсвачи за ниско напрежение - ще се извършва производство на термореактивни части (шприцоване и пресоване, почистване на мустаци), както и сглобяване на неподвижните части/подвъзлите на прекъсвачите с лято корпус (MCCB -Tmax и XT) и заваряване на подвъзли; Миниатюрни прекъсвачи – ще се произвеждат полюси за МП на леки автоматизирани линии; Пластмасови корпуси – шприцоване и сглобяване на подвъзли/готови продукти; Метални корпуси – производство на комплекти системи за корпуси: операции по щанцоване, огъване, заваряване, боядисване, сглобяване и опаковане; Модули прекъсвачи – ръчно сглобяване на готовите продукти и директна доставка до местните търговски организации; Устройство за защита от пренапрежение: сглобяване на готови продукти; Устройства за защита на линиите – ръчно сглобяване на подвъзлите (нова продуктова фамилия прекъсвачи за остатъчен ток и защита от пренапрежение (RCBO) и други компоненти).

Както вече споменах, тук ще произвеждаме продукти, които ще доставяме до другите фабрики на компанията – Италия, Германия, Франция, Норвегия, където ще се извършва окончателното асемблиране.

Какви допълнителни ползи ще донесе заводът на българските потребители?
Използвам възможността да подчертая, че всички наши клиенти тук ще имат възможността да се запознаят отблизо с процеса на производство стъпка по стъпка. Имаме тренировъчен център, където провеждаме обучения, обясняваме подробно процеса на производство, запознаваме клиентите с продуктите и приложението им. Също така, разполагаме с вътрешнофирмена лаборатория за изпитване, и по този начин осигуряваме възможност входящият контрол и контролът на качеството на технологичния процес за производствените дейности да се извършва на място.

ABB вече има сериозен производствен капацитет у нас, както в Средното, така и в Ниското Напрежение. Какво още бихме могли да очакваме от компанията в бъдеще?
Освен фабриките Раковски 1 и Раковски 2, АББ разполага с още няколко производствени бази в страната. За продукти ниско напрежение това е фабриката в Петрич, за продукти високо напрежение и трансформатори – в Севлиево, и сервизен център за турбокомпресори във Варна. В близките една-две години усилията ни ще са насочени основно към развиване на новата база в Раковски, за да заработи с пълния си капацитет.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини