СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 6, 2014

Lindström е професионалист в бизнеса с изтривалки под наем

Разговор с г-н Николай Христов, Мениджър продажби, Линдстрьом

Lindström е професионалист в бизнеса с изтривалки под наем

Г-н Христов, разкажете повече за услугите, които предлагате.
Lindström е глобален B2B партньор. Компанията предоставя услуги на територията на 23 държави в Европа и Азия. Lindström има история от 164-ри години, като изцяло през този период бизнесът на компанията е свързан с текстил и поддръжката му. В глобален мащаб компанията предлага две основни услуги - услуга с работни облекла под наем и услуга с изтривалки под наем. В България, Lindström присътства от 2008 г.

И двете услуги са насочени към аутсорсване на нетипични дейсности за клиентите ни. При използване на услугите на Lindström нашите клиенти успяват да насочат максимални услилия върху важните за тях дейности за развитие на бизнеса им, като Lindström се грижи за целия процес по осигуряването и обслужването на работно облекло и изтривалки за нуждите им. Услугите за работно облекло и за изтривалки покриват всички нуждите на нашите клиенти, през периода на договора клиентът не се ангажира със закупуване на работни облекла или изтривалки и тяхната подръжка.

С какво се отличават предлаганите от Вас изтривалки и къде намират приложение?
Услугата с изтривалки под наем на Lindström представлява целия процес по предоставяне на изтривалки и тяхната поддръжка. Услугата е подходяща за всички фирми и е приложима във всички сектори на бизнеса. Lindström успешно партнира с търговски центрове, административни сгради, училища, детски градини, болнични заведения, производства, магазини и др. Изтривалките, които се предоставят за ползване са специално разработени от Lindström, благодарение на дългогодишния ни опит в сферата на текстила ние успяхме да постигнем оптимално най-доброто решение за вида на използваната настилка, която е част от услугата с изтривалки под наем.

Говорейки за услуга, не трябва да се ограничаваме само във вида и качеството на използваните продукти или в случая изтривалки, а и зад качественото предоставяне на услугата стои квалифициран екип, всеки от хората в екипа има своята роля в процеса.

За цената, която плащат нашите клиенти за услугата, получават не само изтривалки, а и опита на компанията с целия екип от професионалисти, които във всеки един момент са готови да отговорят на очакванията на клиента.

Какви са ползите за фирмите, избрали да ползват услугата за изтривалка под наем?
При използване на услугата с изтривалки под наем нашите клиенти спестяват време и средства за поддръжка на хигиена в помещенията. Проучване на Е.Т.S.A (Европейска Текстилна Асоциация) показва, че се спестява до 44% от времето и 14% от разходите за поддръжка на хигиената. Клиентите ни не инвестират в закупуване на изтривалки, също така не отделят ресурси за поддръжката им. Ние предлагаме бърз и лесен старт на услугата във всяка една локация. Услугата с изтривалки под наем допринася за по-добрия имидж на нашите клиенти, като поддържа, по-безопасна среда и по-добра хигиена в помещенията.

Изтривалките имат функцията да спират навлизането на пясъка в помещенията и по този начин се удължава периодът на експлoатация на подовите настилки. В този случай клиентите спестяват средства предпазвайки и удължавайки живота на техните подови настилки.

Бихте ли споделили стратегически насоки за бъдещо развитие?
Основно правило в компанията е да изграждаме и развиваме партньорски взаимоотношения с нашите клиенти посредством ясна политика и чрез постоянно търсене на обратната връзка от клиентите ни.

Стратегията на компанията е насищане и развиване на маршрутите с клиенти. По този начин ние можем да предложим максимално най-добри условия на пазара. Целта на компанията е да предлага възможно най-добро съотношение цена-качество. Към днешна дата Lindström е пазарен лидер в предлагането на услугата с изтривалки под наем, единствената компания, която предлага национално покритие.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини