СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 7, 2015