СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 7, 2015

Център за нови производства и технологии

Център за нови производства и технологии

Първите проекти за центъра датират отпреди десетилетия и са разработени въз основа на обширни данни предоставени от архитектите. По време на изграждането CNIT изумява с дързостта и новаторството на дизайна си. Покривът с височина 50м, който е построен с основа равностранен триъгълник със страна 218 метра, би могъл да покрие площада Place de la Concorde. Смелата архитектура символизира динамката и опита на възраждащата се френска индустрия.

Конгресният център е проектиран като катализатор за модерна, ултра – ефективна търговска и жилищна площ, която покрива над 729 декара между Puteaux и Courbevoide – две населени места в покрайнините на Париж. На същото място са планирани да бъдат изградени жилищни небостъргачи и пешеходна зона с ширина 98 метра и дължина почти една миля, която да обхваща централния площад и да свързва хълма на La Défense с река Сена.

На нивото на улицата под формата на подкова около централното пространство, където се намират голяма част от офисите, са разположени футуристични конструкции. Офис пространствата са с различни размери и прозрачни стъклени фасади, като са разположени на три нива над Place Malraux, в центъра на купола. Конструкцията с форма на подкова има „улици”, които водят до входове към различните зони на сградата. От всяка страна на главния вход има по два панорамни асансьора с екстериор от стъкло и стомана, които достигат по – високите нива, където например се помещава седалището на френската компания Fnac. На това ниво, също така, има различни удобства, ресторанти, магазини и от там се осъществява достъпа до хотел Hilton, чиято фасада гледа към същия площад.

Подземното ниво е заето основно от големия конгресен и изложбен център, както и бизнес център. На същото ниво има кафене, магазини и връзка към метростанция La Défense Grande Arche, спирка на автобус, трамвай, таксита и достъп до паркинга. В CNIT се помещава и френският конгрес с важни офиси, което го прави най – големият конферентен и изложбен център в Европа, който служи едновременно на делегати и гости. Сградата разполага с три амфитеатрални и 21 многофункционални зали, както и с над 17 000 м2 изложбена площ.

Конструкция и материали
Инженерът Nicolas Esquillan се вдъхновява от готическите куполи с ребра, за да реши проблемите, породени от триъгълната покривна конструкция. Междувременно инж. Jean Prouvé, заедно с Oscar Niemeyer и Philip Johnson предлага три фасади, съставени от мобилни стъклени панели, които са независими от купола и се разширяват при наличието на влага.

Бетоновият купол на CNIT се състои от издигащи се дъги, които изпълняват ролята на покрив и носеща конструкция. Цялата конструкция е подпряна на три места посредством стълбове, разположени във върховете на развностранния триъгълник със страна 218 метра. Куполът е с височина 50м и покрива обем от 900 000 м3 без да е подпрян на други места. Принципът на подпиране е на местата на сближаване на посоките или с други думи се следва пътя на най – малкото съпротивление. Конструкцията може да бъде разделена на поредица от малки съседни дъги, чиято форма в план е триъгълна. Конструкцията се уравновесява в основите на дъгите, на местата където е подпряна и в горната част при срещането на срещуположните арки, от където усилията преминават към ключа и оттам към покривните арки. Тези места са специално усилени. Трите фасади реагират перпендикулярно на мембраната, която покрива центъра на купола.

Тази конструкция позволява куполът да бъде изграден в три последователни фази. Първата фаза включва изграждането на конструкция във вормата на звезда, подпряна на три места, в поглед отгоре. Втората фаза също се състои от три елемента по един във всяка от предните страни, като всеки следващ елемент се изпълнява към предишния. По този начин се елиминира необходимостта от пълно заскеляване и се използват единствено реакциите при основите и в ключа. Всяка фаза е самоносеща и след като бъде завършена скелето може да бъде преместено за изпълнение на следващата. Този метод намалява необходимостта от заскеляване при изграждането на купола. В допълнение, основното ниво, което е разположено на 12м над терена, намалява обема на строителните работи. Без тези параметри, биха били необходими приблизително 1000 км единични метални подпори за заскеляване.

Основен етаж
През първите 14 месеца от строителството на сградата са изградени етажите, които нямат връзка с дъгата и могат да работят добре независимо. Основният етаж на центъра е на ниво 12 метра над терена и е под формата на два равностранни триъгълника с обща площ от 11 000 м2.

Подобно на покрива, основният етаж е съставен от две припокриващи се плочи, горната с дебелина 8см и долната с дебелина 6см, които са на разстояние 1.80м една от друга и са подпрени на 51 стълба, образуващи равностранна триъгълна решетка със страна 18м. Елементите, които поддържат пода, са с височина 10м и с диаметър 80см в основата. Закотвени са в бетоновите основи на сградата, които са с дълбочина 6 метра и диаметър 1.40м и са фундирани във варовикови мергели. Този вид конструкция позволява да се увеличи носимоспособността и в нея да бъдат скрити различни технически системи, които да гарантират правилното функциониране на експонатите. Нещо повече, височината от 1.80м позволява на работници безпроблемно в изправено положение да поддържат конструкцията.

Всеки равностранен триъгълник със страна 18м е съставен от 9 броя по – малки сглобяеми триъгълници със страна 6м. Използването на сглобяеми елементи позволява намаляване на кофража необходим на място с 85%. Свързването на главните греди в краищата позволява всяка една от групите триъгълни плочи да стъпва на връзки или греди, които се пресичат в междинния триъгълник със страна 18м в посоки, определени от трите страни на триъгълника.

Бетон
По време на строителството на CNIT, определянето на якостта на бетона е от първостепенно значение. Съпротивлението на използвания бетон следва да бъде по – голямо от усилията, породени от натоварването. Установено е, че на 90-ия ден от изливането, бетонът трябва да издържа натоварване от 430 кг/см2, така че по време на целия строителен процес са изпитвани пробни тела от доставяния на място материал. Изпитванията показват, че якостта на бетона нараства с времето и достига необходимата. Съставът на бетона за купола е както следва: за 1 м3 бетон са използвани 1200 кг чакъл, 560 кг пясък, 400 кг цимент и 166 литра вода. Общо, за изгаждането на центъра са използвани 37100 м3 стоманобетон, от които 6070 м3 са за купола.