СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 7, 2015

Годината беше много интересна и предизвикателна за компанията Оргахим

Разговор с г-н Момчил Бояджиев, Търговски директор Оргахим

Годината беше много интересна и предизвикателна за компанията Оргахим

Г-н Бояджиев, каква беше годината за компанията?
Изключително интересна година, с много предизвикателства, които ние сами си поставяме и преследваме. В декоративния бизнес успяхме да затвърдим водещата си позиция на пазара на интериорни бои, като през цялата година акцентирахме на безплатното тониране на определена гама цветове.

Също така изключително позитивно развитие на водоразредимите лакове за дърво и емайллакове за дърво и метал. Има много ясна тенденция към развитие на тези продукти, изключително силно изразена в Западна Европа, както вече и на българския пазар. Основно предимство е при работа в затворени помещения, тъй като летливите вещества са около 10 пъти по-малко, в сравнение с конвенционалните системи и на практика почти не се усеща миризма. В направление Строителство има много нови неща, нова продуктова гама, която се развива изключително позитивно. В топлоизолационните системи имаме огромен ръст, като имаме едно основно конкурентно предимство – нашите мазилки се тонират в над 140 цвята безплатно, на нашите тониращи машини, които са над 270 в цялата страна. Много гъвкаво и бързо обслужване, отлично гарантирано качество със сертификати, много добро покритие на пазара. Пускаме хидроизолационни системи, както акрилатни, така и двукомпонентни на циментова основа. Пуснахме сертифицирана огнезащитна система за метал, както и подови покрития. Всички тези нови продукти започнаха много успешно да се реализират на пазара и най-важното, обратната връзка за продуктите от професионални апликатори е изключително позитивна. В Индустриалните покрития имаме бурно развитие, отново нови продукти и нови бизнес направления. В пътната маркировка пуснахме студен пластик и продължаваме да развиваме позициите си в акрилатната пътна маркировка, което е традиционен бизнес за нас. Студеният пластик логично допълва нашето портфолио, като ни дава възможност да участваме в по-комплексни проекти.

За кои нови допълнения към портфолиото на компанията бихте споделили?
Определено можем да отличим някои продукти, в които се вложиха доста усилия от гледна точка пазарни проучвания, лабораторни разработвания и тестове. Една такава група продукти са индустриалните подови покрития – всички системи от съществуващото вече продуктово портфолио. Това са висококачествени епоксидни и полиуретанови подови системи. Разработихме 3 основни системи като начало, като в момента работим по внедряването на още.

Другата важна група от нововнедрените продукти са хидроизолационните системи. В тази насока отново положихме много усилия, като резултатът до момента е много позитивен.

Много интересен нов продукт е Протекта 3в1 (ръждопреобразовател, грунд, финишно покритие) водоразредим. Досега гамата на Протекта се състоеше основно от алкидния вариант 3в1, който е абсолютен пазарен лидер в сегмента си. За нас този нов продукт е голяма иновация с оглед на това, че с водоразредим продукт спираме действието на ръждата и предпазваме от ново възникване на корозия.

Какво Ви предстои през следващата година?
Много неща предстоят, плановете са пълни с инициативи, нововъведения, работим по много проекти, ще бъде много итнересно. Нашите очаквания са да продължим да се развиваме така позитивно. За да не развалим приятните изненади през 2016 г., предпочитам да ги оставим за тогава. До края на настоящата година също ще има интересни неща, като те до голяма степен ще бъдат свързани със споменатите вече проекти, но пък ще имаме реализирани доста обществено значими проекти с нашите нови подови системи, с индустриалните покрития и пътната маркирова (от нея в момента се полага на много места в страната, както по новоизграждащата се пътна инфраструктура, така и по рехабилитацията на съществуваща), което ще бъде интересно за всички.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини

реклама