СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIII, брой 7, 2016

Архитектурата може да направи стъпка напред в доближаването до постиженията на природата

Разговор с арх. Димитър Паскалев, Водещ проектант на Архитектоника студио

Архитектурата може да направи стъпка напред в доближаването до постиженията на природата

Арх. Димитър Паскалев завършва Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1996 година. Работил е като проектант в агенция Братя Кадинови, А.Д.А, Атек, Елит Студио. От 2004 г. е съдружник и главен проектант в Архитектоника Студио.

Арх. Паскалев, разкажете повече за иновативната технология и използването на течности в стъклото.
Технологията съществува от поне 20 години в света на теорията, но може би в момента е подходящото време, в която тази технология ще излезе наяве. Имаме голямото щастие да се намираме в авангарда на развитието на тази технология, и в първите стъпки на прилагането й в практиката. Смисълът на тъй наречените водни фасади е да трансформират слънчевата енергия, да абсорбират топлинния спектър от слънчевата енергия в използваема енергия и да превръщат фасадите в топлинни колектори, така че тази енергия, която традиционно се отразява навън, се изхвърля от фасадите. Напротив, тя може да бъде абсорбирана и да бъде трансформирана в подходяща за ползване от сградите енергия. Съвсем накратко тази технология обещава намаляване на енергопотреблението над четири пъти на стъклени офис сгради, в сравнение със сегашното състояние на техниката. Традиционните технологии се занимават с изхвърляне на ненужната топлинна радиация чрез огледални покрития или чрез външни слънцезащитни щори, докато в тази технология идеята е тя да бъде използвана, да бъде употребена, без това да наруши по никакъв начин комфорта на дневната светлина, тъй като водата е напълно прозрачна за спектъра на земната светлина.

Познатите технологии вече са експлоатирани достатъчно много и се знае всичко за тях както техните предимства, така и техните недостатъци. От много години насам индустрията на фасади и стъкло, прилагани в сградите, имат шанса да използват нещо радикално ново. Ако до момента фасадите се стремят да изхвърлят водата от себе си, за първи път фасадата е предизвикана да се занимава с вода вътре в себе си, което е интердисциплинарен проблем и се налага да бъдат въвлечени други специалности от други области и традиционната индустрия е предизвикана да работи с нещо непознато.

Бихме ли дали някои примери от практиката, където Вие сте използвали тази технологии?
До момента в света има няколко познати реализации на такъв тип фасади. Има три монтирани фасади в Испания и една фасада в Катар, изпълнена от нас. Ние имахме щастието да се съберем с колегите от Испания и със сериозна група изследователски организации от Испания, България и Германия. Това е международен проект, който се занимава с развитието на тези технологии и е спонсориран от програмата Хоризонт - 2020. В рамките на изследователският период ще трябва да доведем тази технология до удобна за производство и за прилагане в сградите, т.е. да бъде подготвена за индустриално производство. В момента се опитваме цялата инфраструктура на тези болни фасади и циркулиращите елементи тръби, фитинги и т.н., да инкорпорираме вътре в стъклопакета по начин, по който да направим на практика технологията незабележима. Трудно може да бъде забелязана течността във водната фасада, до голяма степен това е една невидима технология. Същественото, обаче е огромният ефект, който дава тази технология за енергийното потребление на стъклените сгради. Това е технология за стъклени сгради, за сгради, които имат малко плътни части или почти никакви. Това е технология за офис сгради, за високи сгради, където количеството на дневна светлина, което влиза вътре в помещенията и се използва от работещите, е от голямо значение. Технология за нулево енергийни сгради, която решава казуса на сегашните нулево енергийни сгради, които с цел да намалят енергийното си потребление, намаляват отворите на прозорците.

Какви са възможностите за прилагане на технологията в сгради у нас?
Шансът да се направи сграда в България с такава технология е много голям, защото нашият екип е в авангарда на развитието й. Ние имаме вече реализация, имаме технологията в ръцете си и изключително мощен международен екип, чрез който развиваме технологията. Имаме и достъп до средства за експериментално развитие, до лаборатории, до тестове, до изключително опитни фирми и колеги, наши партньори от Испания и от Германия. Това е шансът в България да се появи такава сграда, ако имаме такъв инвеститор.

В момента работите в Катар, така ли е?
Като резултат от наше представяне там, получихме покана да направим демонстрационна малка фасада. Това беше голямо предизвикателство, защото не бяхме правили такава фасада и трябваше сами да развием технологията до ниво за влагане в сградите. Успешно успяхме да я произведем, закараме и монтираме. Реализираната демонстрационна фасада се намира в сградата на Qatar Green Building Council. Проектът се финансира от Qatar Business Incubation Center, където Билдинг Системс Дизайн, заедно с местен партньор, стартира бизнес инициатива за производство на такива фасади в Близкия изток. Самата фасада е произведена в България по технология на Билдинг Системс Дизайн: стъклопакетите са произведени от фирма Кристиан Нейко, а алуминиевата носеща конструкция от ЕТЕМ. Партньори в монтажа на фасадата и автоматиката са фирмите Бисис и Сетпойнт. Течността във фасадата е невидима за просто око. При циркулирането й се отнема топлинната енергия от прякото слънчево греене, като в интериора преминава само комфортна дневната светлина. Добитата топлинна енергия може да бъде използвана както за охлаждане на сградите чрез абсорбционни машини и за битови нужди, така и за обезсоляване на морска вода за питейни нужди.

В момента сме в процес на изследване на енергийните резултати и на добива на енергия, която е изключително впечатляваща, като количество и като възможности. За разлика, обаче, от нашия климат, който има лято и зима, в горещите страни има само лято. Употреба на тази добита топлинна енергия в България и в Европа е различна от това, което ще се прави в Близкия Изток и в Африка.

Появяват се паралелни нужди, свързани с употребата на възобновяема енергия, тъй като, както при фотоволтаика, така и при топлинната възобновяема енергия е от критично значение начина на буферирането. Има две възможности за буфериране на тази енергия и пренос от лятото в зимата. Едната, която е много лесно употребима, е свързана с буфериране в мрежата на топлофикациите или тъй наречения топлинен смарт вирт, каквато практика започва да се развива в момента в западна и северна Европа. Вторият вариант е създаването на сезонни топлинни буфери, сезонни термоакумулатори, които да прехвърлят добитата през лятото топлинна енергия за нуждите на отоплението през зимата. Такива експериментална сгради има реализирани в Европа.

Има ли други приложения на циркулиращата стъклопакетна фасада?
Другото много интересно приложение е вътрешни преградни стени. Има възможност вътрешните стени в офисите да бъдат използвани за отопление и охлаждане. По този начин да се премахнат другите отоплителни и охлаждащи инсталации, които много често са свързани с шум и с неприятно движение на въздуха. Ние дори предполагаме, че точно това приложение може много по-лесно да бъде възприето от строителната индустрия и силно насърчаваме заинтересовани инвеститори да се свържат с нас, тъй като имаме производствена готовност за това.

Има ли нещо, което искате да споделите и смятате, че е важно?
Природата използва изключително много течности, особено растенията и организмите, като цяло. Течностите имат уникални способности да манипулират и да обработват вещества, да пренасят енергия, да пренасят информация. Архитектурата все още слабо познава използването на течностите и чрез тази технология може да се направи една стъпка напред в доближаването до постиженията на природата.

Имаме големи очаквания, защото е възможно с развитието на всички микро системи за циркулиране на течности във фасадната индустрия, да бъдем свидетели на един нов вид архитектура, тъй като архитектурата е много силно зависима от технологиите, които тя употребява. На хоризонта е една радикално нова технология и е възможно да доведе до появата на радикално нова архитектура.

Участваме в европейски проект - INDEWAG. Ще бъде реализиран демонстрационен павилион в България, който ще демонстрира как една чисто стъклена сграда може да бъде енергийно независима по отношение на топлина и студ, използвайки тези фасади.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини