СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIII, брой 7, 2016

Разработваме нови модели, които участват в програмите за енергийна ефективност

Разговор с г-н Марин Рамълчанов, Управител на ДЕКАМЕКС

Разработваме нови модели, които участват в програмите за енергийна ефективност

Г-н Рамълчанов, бихте ли разказали на читателите на списание Строители, за дейността, историята и целите на компанията?
ДЕКАМЕКС – град Пловдив е производител на неръждаеми бойлери, буфери и акумулатори на топлинна енергия, смесителни системи за ВИК инсталации, изработени от хром-никелови стомани, сертифицирани за питейна вода и хранително-вкусовата промишленост.

Компания ДЕКАМЕКС е марка, доказана през годините. През 2017 година ще честваме двадесет и пет години от създаване на компанията. За тези години сме минали през много успешни, но също така и през много трудни периоди. ДЕКАМЕКС е първата компания в България, която заложи на качеството не само на произвеждания продукт, но и на качеството в експлоатация на работната среда на потребяваната вода, тоест да е екологично чиста след нагряването й за пълно удовлетворение на изискванията на клиента. Произвежданите бойлери с марката ДЕКАМЕКС, са не само с десет годишна гаранция заради материала, от който са изработени - неръждаема хром никелова стомана със съответната дебелина на листовия материал, но именно този материал дава на клиента вода с биологична чистота след нагряването й, а и съхранението в такъв водосъдържател запазва качествата на водата в пълния й минерален състав. Това е и причината бойлерите с марка

ДЕКАМЕКС да са носители на Златен медал от Пловдивския панаир - Пролет 1996, както и на Знака на Федерацията на потребителите. Основна мисия на ДЕКАМЕКС, като производител на изделия за бита и промишлеността е да създава комфорт и удовлетвореност в клиентите си от употребата на закупените продукти. Ние добре разбираме важността от редовната комуникация с нашите клиенти и партньори.

Предлагате голяма гама от продукти и инсталации, бихте ли споделили за някоя от иновациите на компанията?
Бойлерите ДЕКАМЕКС намират радушен прием както в България, така в чужбина. Все по-широкото използване на високо ефективни енергоспестяващи инсталации, доведе до необходимостта от нови разработки на бойлери, а също така и акумулиращи и буферни съдове, които да се впишат във високо енергийно ефективните инсталации за отопление и топла вода. Разработени са нови модели неръждаеми бойлери и акумулиращи топлината съдове, които успешно участват в програмите за енергийна ефективност.

Бойлерите на компания ДЕКАМЕКС загряват водата както от слънчеви и от котелни отоплителни инсталации, така и от хладилни и термопомпени системи. В гамата 150; 200; 300; 400; 500; 700 и 1000 литра се монтират серпентини с голяма мощност и голяма топлообменна повърхност, които позволяват да се използват, като топлоизточници ниско температурни топлоносители, като термопомпени системи вода-вода и вода-въздух, нискотемпературни кондензни газови котли и други.

Особено високо приложение получиха буферните и акумулиращите съдове в луксозните хотели, болниците, СПА центровете, детски градини и възстановителни центрове както по Черноморието, така и в планинските курорти.

Как бихте оценили развитието на българския пазар? Какви са очакванията Ви за успешното представяне на Вашата компания и за бъдеще?
Единствената гаранция на производителя да е успешен не само на българския пазар, но и да е конкурентноспособен на външните пазари е постоянство в качеството на произвеждания продукт. Не винаги ниската цена трябва да е водещия фактор. Много производители, дори и у нас в България се провалиха поради факта, че с цел постигане на по-ниска цена, направиха компромис с качеството, а именно по-малка дебелина на листовия материал за производство на водосъдържателя. Считам, че този подход е пагубен за всеки един производител.

За бойлерите на компания ДЕКАМЕКС от самото им създаване такъв компромис никога не е правен. Доказателство за това е, че рекламациите в гаранционния срок са под 0,16% и то предимно от неправилна експлоатация на нагревателите.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини