СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 6, 2018

Производствена сграда на РАИС

Производствена сграда на РАИС

Машиностроителната компания РАИС откри в Пазарджик нова производствена база. Промишленото предприятие разширява дейността си на нов терен, който се намира в близост до сегашната производствена база на РАИС. Инвестициите в разширяване на производствените мощности възлизат на 8 600 000 лв.

Новото предприятие е изградено на 3800 кв.м. разгърната застроена площ в новообособен промишлен район. Изградени са два цеха, шоурум и административна сграда със зали за обучения и повишаване на квалификация на персонала.

Повече за архитектурния проект и внедрените в новата сграда материали и решения разказаха за Списание СТРОИТЕЛИ архитект Тома Димитров и фирмите – доставчици на материали и изпълнители, участвали в проекта.