СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Форумите на BAU 2019

Репутацията на BAU се базира не само на презентациите на изложителите. С почти толкова голямо значение са и докладите на високо равнище във форумите на BAU. Експерти от различни точки на света, между които многобройни, известни проектанти и архитекти, дават отговор на големия въпрос относно бъдещето на строителството.

В строителната индустрия дигитализацията набира скорост. Дигиталните процеси започват фундаментално да променят планирането и строителството и да дават път на нови възможности. Под наслов "дигитален", форумът C2 повдига въпроса как архитектурата ще се промени чрез използването на дигитални инструменти и какво ще бъде възможно с използването на BIM (строително-информационен модел). Дигиталното планиране намалява нивото на грешки, намалява времето за сглобяване на строителната площадка и подобрява качеството на строителството. Този аспект на дигиталното строителство ще бъде подчертан и във форума A4. Във форума B0 темата ще бъде обсъждана и по отношение на санирането на стари сгради и модернизирането на съществуващи такива.

Предвид недостига на жилища и нарастващите разходи и в градските агломерации, темата за жилищното строителство става все по-актуална. Форум A4 представя ориентирани към бъдещето концепции за интелигентно ползване за отделна сграда, район или град.

Темата „Светлина и смарт строителство“ ще бъда засегната и в конферентната програма. Във форум А4 архитекти, дизайнери и осветителни експерти от индустрията ще разглеждат теми като изработване на фасади и системи за наблюдение, интерактивни медийни фасади, изкуствена светлина в ерата на LED-осветлението, автоматизация на сградите и „смарт сгради“. Форум С2 показва конкретни примери за използване на светлината в архитектурата. Това се отнася за ежедневния контрол и регулиране на светлината и за съзнателното използване на изкуствена светлина в архитектурата. Специално внимание ще бъде обърнато на активната и пасивната слънчева защита.

Серийният или модулен подход при строителството също нараства с бързи темпове. От тухли през предварително монтирани модули за стени, до цели домове - размерът и разнообразието на серийно произвежданите (строителни) продукти варират. Примери във форума А4 показват, че серийното производство е повече от масово производство и трябва да бъде разглеждано като процес.

Серийното строителство също е опция при модернизацията на съществуващи сгради – това ще покажат докладите във Форум B0.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама