СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Проведе се Партньорска среща на Данфосс

Проведе се Партньорска среща на Данфосс

На 11 и 12 октомври Данфосс България, сегмент Отопление, организира Партньорска среща в Боровец. На нея взеха участие повече от 80 партньори от България, както и гост-лектори от Украйна, Хърватия и Сърбия. Събитието бе разделено в две отделни зали според интереса на присъстващите – зала Данфосс и зала DEVI. Участниците получиха информация за най-новите продукти и решения на компанията.

С приветствени слова конференцията откри Александър Батинич, регионален търговски директор за район Адриатика и Черно море. Боян Кусаров, търговски директор на Данфосс България, сегмент Отопление, представи структурата на търговския отдел, подхода към пазара, бизнес вертикалите, маркетинговите активности през изминалата година. Кемал Лойо, мениджър бизнес развитие за район Адриатика и Черно море, направи съвместна презентация с инж. Гергана Константинова от Данфосс България относно вертикалата "Обществени сгради". Засегнати бяха темите за пазарния подход, продуктови и системни решения. Бяха дадени и примери с референтни проекти в сферата на хотелските сгради. Инж. Георги Георгиев, Данфосс България, направи интересна и важна презентация на тема „Тенденции и предизвикателства в централното топлоснабдяване и топлофикационната автоматикa“. Инж. Тодор Лангочев представи софтуера на Данфосс Heat Selector - онлайн инструмент за избор на оборудване, който за пръв път е достъпен и на български език. В зала Данфосс Антон Сърбинов от Данфосс България представи какво означава дигитализацията и дигиталното трансформиране за Данфосс в близко бъдеще. В зала DEVI ексклузивен гост бе Олег Медведиев от Украйна, продуктов мениджър за външно и индустриално електрическо отопление, който подробно представи външните приложения на електрическото отопление, както и DEVImulti - четирипроводен кабел за предпазване на тръби от замръзване. Вчерта завърши с тържествена вечеря, забавления и раздаване на специални грамоти за отличилите се клиенти и партньори.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини