СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Дисков механизъм Abloy Protec 2 от Интеза

High Security продуктите представляват заключващи механизми и устройства, които се подлагат на специални тестове и са сертифицирани за ниво на сигурност, надеждност и издръжливост според Европейските норми. Един от лидерите в производството на High Security продукти е финландската компания Abloy, създател на уникалния дисков патронен механизъм.

Abloy Protec 2 е High Security патрон, представляващ нов етап в развитието на дисковия механизъм за секретност с най-висок клас на сигурност според изискванията на стандарт EN 1303:2005, притежаващ и патент на ключа и заготовките до 2031г. Abloy Protec 2 може да се интегрира с електромеханични CLIQ-технологии. В резултат на обединяването им се създава платформата Abloy Protec 2 CLIQ, която гарантира двоен контрол на достъп за вашия бизнес. В патрона и ключа се интегрира електроника и освен механичния, се добавя и електронен код. CLIQ технологията е специално проектирана, гъвкава и адаптивна електроника за модерни заключващи системи. Подходяща е за корпоративни структури, тъй като позволява управление на ключовете и правата за достъп.

Предимство е, че не е необходимо окабеляване до точките на заключване. Важно приложение на платформата е и създаването на т.нар. Master Key системи. Те позволяват създаване на специален режим на контрол на достъп според изискванията на клиента, при който всеки потребител с един ключ може да отключва само позволените му помещения. Големият брой комбинации на Abloy Protec 2 (над 1,97 милиарда) създава възможности за създаване на обширни и сложни Master системи. При необходимост от управление на Master системите, разположени на отдалечени места, е създаден Abloy Protec 2 CLIQ Remote. Това е лесна за усвояване система за управление, чрез прост потребителски интерфейс и web базиран софтуер, наречен CLIQ Web Manager.

Платформата Abloy Protec 2 може да бъде вложена в патрони, катинари, депозитни кутии, брави с палец, мебелни брави, специални брави (механични и електромеханични) и др. Не на последно място трябва да се спомене и т.н. Key Management - интелигентна система за управление и контрол на всички видове ключове. Тя е основавана на механично разпознаване на ключа, позволяваща наблюдение и запис на употребата на почти всички физически активи.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини