СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

РАК стана СисТех

РАК стана СисТех

25 успешни години на дистрибуция на решения и системи за сигурност в България и Сърбия. Актуална пазарна оценка от над 10 милиона лева. Повече от 1 500 настоящи B2B партньори на услуги за сигурност, интеграция и развитие.

Настъпи времето за най-голямата промяна в историята на РАК. От 19 ноември 2018 г. новото име на компанията дистрибутор е СисТех.

Промяната на името е само част от цялостния процес на развитието на дейността на компанията за по-ефективно обслужване на B2B партньорите и популяризиране на СИСтемите и ТЕХнологиите за сигурност.

Основната цел на СисТех е бързо преминаване на следващото авангардно ниво на развитие на дистрибуцията в България - Total Value Distribution. Цялата добавена стойност на дистрибутора е инвестирана максимално в системните интегратори и B2B партньори. СисТех се фокусира още по-задълбочено в пазарните проучвания, специализираните обучения, сертифицирането, съвместното създаване и B2B управление на проекти.

Промяната се налага както от самия пазар днес, така и от завишените изисквания на инвеститорите за все по-комплексни, гъвкави и интерактивни СИСтеми и ТЕХнологични решения. Следвайки новата си концепция, СисТех вече осигурява уникална възможност за пълноценна дистрибуция и работа на три нива: Wholesale B2B всекидневни продажби; Създаване и управление на проекти – B2B изготвяне и подготовка на проекти и решения за сигурност; Бързи B2B самостоятелни 24/7 онлайн поръчки с достъп до пълна продуктова и ценова информация.

Промяната ще даде на системните интегратори, които имат договори със СисТех, конкурентност, защита, гаранция за ненамеса и удобство в процесите на подбор, офериране, инсталация и поддръжка на слаботоковите системи. Всички условия по договорите с партньори на компанията остават валидни.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини