СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Компанията АББ откри нова производствена база в Петрич

Компанията АББ откри нова производствена база в Петрич

АББ откри своята най-нова производствена база в България само единадесет месеца след официалния старт на строителството. Построена върху обща площ от 7 400 кв.м., сградата ще създаде още 420 работни места в областта на производството на продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане. Съоръженията включват производствено хале с площ от 3 500 кв.м., административна част от 1 500 кв.м. и логистични и диспечерски зони за дистрибуция на продуктите. Новият завод представлява инвестиция на зелено в размер на 7 милиона лева и е изграден до първата производствена база на АББ в Петрич. Производството предлага модерни работни места за заваряване, предварителен монтаж, окончателен монтаж и изпитване на модулна апаратура за монтаж на DIN-шина, разделени на ръчни и полуавтоматизирани операции.

“През последните 25 години АББ е инвестирала над 230 милиона лева в България и този завод е поредното доказателство за последователния ход на развитие на нашата компания в страната”, заяви Десислава Михтарска, управител на новия завод в Петрич, като добави: “Новото производство е важна стъпка към бъдещето на АББ и създава мост между класическите продукти ниско напрежение и нарастващия брой дигитални решения, които АББ доставя на своите клиенти по цял свят. Освен всичко това си партнираме с училища и университети с цел да подкрепяме образованието около нашите заводи.”

Първата производствена база на АББ в Петрич е построена през 1996 година върху обща площ от 5 000 кв.м. Петричкият клон на компанията произвежда продукти за управление ниско напрежение и монтиране върху DIN шина. Клиенти на завода са компании на АББ от Германия, Италия и Швейцария. Освен двете си производствени бази в Петрич, АББ разполага и с два завода за продукти ниско и средно напрежение в Раковски, както и производствена база за продукти високо напрежение в Севлиево. Във Варна компанията има и модерна сервизна станция за турбокомпресори.

Централният офис на АББ в България се намира в София.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо