СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Система на Hormann за ефективна товаро-разтоварна дейност

Система на Hormann за ефективна товаро-разтоварна дейност

За защита от наранявания и щети по камионите и товаро-разтоварните рампи, както и за ускоряване на скачването, Hörmann разработи още една подпомагаща скачването система под името DAP, която е универсално приложима. Решението може да се комбинира със спирачката за колела WSPG на Hörmann, но функционира и самостоятелно. Посредством сигнални лампи електронните помощни механизми за скачване подпомагат шофьора при приближаване към товаро-разтоварния пункт. Благодарение на визуалната подкрепа камионът може да се скачи прецизно, надеждно и бързо, без шофьорът да слиза. Фотоклетките са разположени отстрани на товаро-разтоварния пункт. Когато камионът достигне зоната на превключване на първата фотоклетка, LED сигналът се променя от зелено на жълто. При достигане на втората фотоклетка цветът се променя от жълто на червено. При работа само с една фотоклетка цветът се сменя директно от зелено на червено. Червеният сигнал е налице, докато вратата е отворена. Шофьорът получава зелен сигнал и разрешение за отпътуване, едва когато вратата е затворена след извършване на товаро-разтоварните дейности или когато се премахне евентуално свързана блокировка на колелата. DAP функционира в температурната област от -20°C до +60°C и се предлага с две управления: освен основното управление DAPC Hörmann предлага и управлението MWBC, което позволява комбиниране на DAP със спирачката за колела WSPG. Спирачките за колела предотвратяват възможността камионът да се измести от безопасната позиция на скачване по време на процеса по товарене/разтоварване. Спирачката за колела WSPG е със сензори, които деблокират управлението на вратата при контакт с гумите и правилно разполагане. Системата DAP може да се свърже с надуваемото уплътнение за врата DAS-3, което се активира и деактивира автоматично при товаренето и разтоварването и предотвратява пропускането на отделни стъпки. Надуваемите уплътнения за врата покриват от всички страни хлабините между отвора на вратата и камиона и допринасят за по-ефективно, от гледна точка на енергията, товарене и разтоварване.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо