СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Стакери Jungheinrich за транспорт на две европалета

Стакери Jungheinrich за транспорт на две европалета

Предлаганите от Jungheinrich стакери с възможност за едновременен транспорт на две европалета едно над друго увеличават товарооборота и ефективността на складовото стопанство осезаемо. Двуетажният транспорт се осъществява посредством двойно вилично устройство или допълнителнa функция за повдигане на шасито.

Електро-високоповдигачите, разполагащи с двойно вилично устройство, са моделите Jungheinrich EJD, ERD и ESD.

Ръчноводимите Jungheinrich EJD 118/120 са подходящи за къси разстояния с товароподемност от 1800 и 2000 кг или максимум две по 1000 кг при едновременен транспорт на две европалета едно над друго. Jungheinrich ERD 120/220 са с работна платформа за водача и особено подходящи за къси до средни разстояния. Товароподемността на повдигачите е максимум 2000 кг при височина на повдигане от 1500 до 2905 мм. Подходящите за средни и дълги разстояния Jungheinrich ESD 120/220 са със странично позициониране на водача, като ESD 120 е със сгъваема седалка и възможност за изправено управление. Товароподемността на повдигачите е максимум 2000 кг при височина на повдигане от 1660 до 1960 мм.

Стакерите с допълнителнa функция за повдигане на шасито, която увеличава клирънса и позволява движение по наклон, рампа или неравности, както и опционално едновремененния транспорт на две европалета едно над друго, са моделите Jungheinrich EJC и ERC. Jungheinrich EJC 112z/212z/214z/216z/220z са ръчноводими, подходящи за къси разстояния, с товароподемност между 1200 до 2000 кг и височина на повдигане от 2500 до 6000 мм. Jungheinrich ERC 212z/214z/216z/220z са повдигачи с прибираща се работна платформа за водача и възможност за ръчно управление, което ги прави подходящи за къси и средни разстояния. Тяхната товароподемност е между 1200 до 2000 кг, а височината на повдигане от 2500 до 6000 мм.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо