СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

В процеса на проектиране залагаме на концепцията за устойчива архитектура

Разговор с арх. Милен Соколов и Сотир Иванов, архитектурно студио Future Projects

В процеса на проектиране залагаме на концепцията за устойчива архитектура

Представете пред читателите на списание СТРОИТЕЛИ архитектурно студио Future Projects. Разкажете за екипа, дейността и услугите, които предлагате.
Арх. M. Соколов и С. Иванов: Архитектурно бюро Future Projects се роди през вече далечната 2014 г., като продължение на работата на основателя є Милен Соколов като архитект и проектант. Като всяко ново начало и това бе трудно, но, ако си отдаден на работата си, нещата бързо тръгват стремглаво нагоре.

Future Projects, това е млад и разрастващ се екип (имаме дори докторант по икономика), натрупал немалко опит в България и чужбина. Проектите ни извън страната включват индустриални, обществени и жилищни сгради в над 10 държави по света като Нигерия, Русия, Украйна, Латвия, Дания и други. Основните ни качества, които бихме изтъкнали, са целеустремеността, постоянното желание за самоусъвършенстване, нови знания, както и любовта към това, което правим.

Като архитектурно бюро ние предлагаме на нашите клиенти и партньори едно цялостно решение, разпростиращо се от намирането и проучването на имота, през икономическата оценка, проектирането и съгласуването на проекта, до неговото управление чак до завършването на строителството и въвеждането му в експлоатация. Имаме възможностите и знанията да бъдем коректен и успешен партньор през целия този процес.

В работата си към какво предимно се стремите? Върху какво поставяте акцент, това, което е основополагащо в проектите Ви?
Арх. M. Соколов и С. Иванов: Мисля, че не е необходимо да казвам, че се стремим да бъдем коректни и да поддържаме много добри отношения с нашите клиенти и партньори. Нашата философия в процеса на проектиране се води от принципа, че между формата и функцията има едно оптимално съотношение, което ние търсим и се опитваме да постигнем във всеки наш проект. По-нагледно обяснено, този принцип се състои от три гледни точки.

Първата е тази на инвеститора, който съвсем естествено се стреми към постигането на по-високи икономически резултати. Втората е тази на архитекта, който, като човек на изкуството, има за основна цел създаването на запленяващи и изразяващи неговото виждане сгради. И третата е тази на хората, които ще обитават и използват реализирания проект. При тях преди всичко е функционалността, удобството и ергономията.

Нашата цел е да съчетаем по впечатляващ начин трите гледни точки в нашите проекти, така че те да носят удовлетворение на изброените групи. А това удовлетворение е нещото, което ни мотивира да продължаваме и да се стремим да постигаме повече и повече в нашата работа.

По какъв начин умните технологии и „зелените“ решения намират реализация в проектите Ви?
Арх. M. Соколов и С. Иванов: Това е тема, която все по-често ще бъде част от нашето ежедневие. Internet of Things (Интернет на нещата) и идеята, която стои зад това понятие, а именно свързаността между всевъзможните устройства, които използваме всекидневно, ще продължат бурното си развитие, а нашият екип се стреми да бъде в крак с времето. Впрочем в екипа ни има човек, който активно се занимава с разработването на такива устройства, разбира се като хоби.

Една от нашите цели е да залагаме на умни технологии в нашите проекти, доколкото това е икономически обосновано и ефективно. Опитваме се да убеждаваме инвеститорите за тяхната необходимост и добавената стойност, която те допълнително придават към проектираните от нас сгради. Умните технологии оптимизират нашето ежедневие, доставят комфорт, спестяват ценно време в така забързания живот. Те са по-икономични, намаляват потреблението, съответно са и по-екологични. Те са необходимост в идващото десетилетие.

Естествено умните технологии не са единствените зелени решения. Архитектурно бюро Future Projects залага на паркингите за велосипеди и зарядните станции за електромобили още преди влизането на промените в закона, които ги правят задължителни за определени проекти.

За нашия екип опазването на околната среда е от първостепенно значение и сме горди с това, че в централната част на града използваме екологичния велосипеден транспорт за придвижване.

Какво е мястото на съвременната архитектура в общия стремеж към устойчиво развитие?
Арх. M. Соколов и С. Иванов: Нека го кажем открито, строителството замърсява околната среда, не по-малко от другите отрасли. Затова се стремим в процеса на проектиране да залагаме на концепцията за „устойчива архитектура“. Най-общо казано, тя се състои в създаването на по-високо енергийно ефективни сгради, при чието изграждане се използват по-екологични, в някои случаи рециклирани и същевременно по-дълготрайни строителни материали.

Още по време на проектирането на всяка сграда активно работим с инвеститорите и строителите за намаляване на обема отпадъци, изхвърляни в процеса на строителство.

През 2019 г., както и занапред, намаляването на отпадъците не само спомага за опазването на околната среда, но то е по-икономически ефективно и обосновано.

В края на разговора, няколко думи и за актуални проекти. Бихте ли споделили по какво работите?
Арх. M. Соколов и С. Иванов: Към този момент работим по няколко проекта от различно естество. Част от тях са насочени към бързоразвиващите се райони на София, като Овча Купел например, където изграждането на метро и нови улици промени облика на квартала и го направи привлекателен за младите семейства. Другото основно направление е свързано с проектирането на индустриални сгради, като вече разработваме или сме в процес на договаряне на няколко нови проекта, предимно в Източна България.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо