СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 7, 2019

Сградите, произвеждащи енергия за собствени нужди, може да използват излишъка за зареждане на ЕПС

Разговор с Илия Левков, председател на Управителния съвет на ИКЕМ

Сградите, произвеждащи енергия за собствени нужди, може да използват излишъка за зареждане на ЕПС

Г-н Левков, в началото бихте ли представили накратко Индустриален клъстер "Електромобили"?
ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009г. в Софийски градски съд като организация от клъстерен тип. Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност.

С решение на Общото събрание на организацията, от месец март 2014 г. ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност. Почетен член е на Българската академия на науките.

Управленският център на Клъстера е в гр. София.

През последните години се забелязват все повече електрически превозни средства. Как виждате необходимостта от инсталирането на домашни зарядни станции?
Всяка година броят на електрическите превозни средства (ЕПС) се удвоява и необходимостта от изграждане на зарядна инфраструктура става все по-търсена. Независимо от безплатните зарядни станции на големите вериги магазини и някои бензиностанции, ползвателите на електромобили търсят да си поставят и зарядна станция в гаража, с оглед на по-краткото времетраене на зареждането им.

Пример за това е, че електромобил с 30-45 киловатчасова батерия се зарежда в домашен контакт за 12 – 18 часа, в зависимост от състоянието є, при трифазна 22 киловатова зарядна станция, времето се съкращава на 2 – 2 часа и половина, при една и съща цена на ел. енергията.

Все повече се говори за интелигентни и енергийно-ефективни сгради. В тази връзка как бихте коментирали ролята на електрическите превозни средства в този процес?
Всяка енергийно ефективна /произвеждаща за свои нужди ел. енергия/ сграда може да ползва излишъка за зареждане на ЕПС – електромобили, ел. скутери, ел. велосипеди и тротинетки. Още повече, че и нормативно е заложено за нови сгради да се осигурят поне 10% от паркоместата за електромобили със съответния резерв от мощност.

В каква степен фирмите от клъстера могат да съдействат на битовите потребители по отношение инсталирането на зарядни колонки и тяхното интегриране към останалите системи в сградата?
Компаниите, членуващи в НБО ИКЕМ, могат да извършат цялостна оценка, обследване, проектиране и изграждане на зарядни системи за зареждане на ЕПС и това е на базата на натрупан вече 10 годишен опит.

Какви очаквания имате за развитие на електромобилността в близко бъдеще?
Повече от позитивни, стигащи до революционни, но тук е мястото да акцентираме, че НБО ИКЕМ работи в цялата палитра от дейности по създаване на среда, правила и принципи на развитие на Eлектрическата Мобилност в България. Образователният модел, който съвместно с МОН официализирахме и е уникален за България, показа следния резултат – осем професионални гимназии с план-прием на ученици в специалността Електрически превозни средства“, три университета и ЦПО към БСК. Вече имаме над 265 ученика, които ще могат да изберат своя път за професионално развитие – продължавайки образованието си във ВУЗ или започвайки работа в компаниите, членове на НБО ИКЕМ. Това е резултат, за който си заслужаваше всичките тези усилия от 2011 година досега.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо