СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 5, 2020

Синхрон-С разработва устойчиви екологични решения за защита от пожар

Синхрон-С разработва устойчиви екологични решения за защита от пожар

Пожарната безопасност в съвременните сгради изисква ефективна система за защита от пожар, която отговоря на съвременните критерии за екологичност и безопасност. Като организация, отговорна към хората и околната среда, фирма Синхрон-С разработва и внедрява устойчиви екологични решения за противопожарна защита. Това са системите за пожарогасене с водна мъгла, системите за пожарогасене с инертни (IG) и флуорирани (FM-200) газове, както и системите с гасителния агент от ново поколение FK-5-1-12 (Novec 1230). Тези решения спестяват вода и енергия, имат минимално въздействие върху околната среда, безопасни са за хората, а също така са дългосрочно и икономически изгодно решение за пожарна защита.

Особено ценни по отношение на гасителна ефективност, екологичност, безопасност, компактност, дълговечност и минимални разходи за инсталиране и поддръжка са системите с FK-5-1-12 (Novec 1230). Тези системи подобряват ефективността и ефикасността на противопожарната защита, като използват най-оптимално ресурсите и притежават най-широките граници на безопасност за хората и околната среда в сравнение с останалите чисти газови агенти, осигуряват изключително бързо гасене и най-високата ефективност и безопасност за пожари клас А, В и С.

„С помощта на решенията FK-5-1-12 (Novec 1230) осигуряваме значителни екологични и икономически ползи за нашите клиенти“, споделиха представители на Синхрон-С пред читателите на списание Строители. „Те са най-доброто решение за защита от пожар в компютърни зали и дейта центрове, не увреждат чувствителното електронно оборудване и минимизират рисковете от прекъсване на оперативната дейност“. Други области на приложение на тези решения са съоръжения в промишлеността и енергетиката, архиви, библиотеки, сгради с ценно културно-историческо имущество и други.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини