СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 5, 2020

Глобал-Тест предлага услуги за енергийна ефективност

Глобал-Тест предлага услуги за енергийна ефективност

Вече 25 години Глобал-Тест снабдява своите партньори с пълен набор от измервателни уреди в сферата на енергийната ефективност. От началото на тази година компанията предлага и услуги по повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите. В основата на това е желанието на компанията да внедрява изгодни стратегии за намаляване на енергийната консумация, при който с по-малко енергия се постигат същите производствени резултати. Това води до икономия на финансови разходи, намаляване на вредните емисии и повишаване на конкурентоспособността. Комплексът от услуги включва всичко - от първоначалния анализ, през определяне на подходящите енергоспестяващи мерки до внедряването им, като всеки един проект се изпълнява „до ключ“.

В тази сфера Глобал Тест се фокусира в две основни направления. Първото - са мерки, които се изплащат на инвеститора до 5 години. Те включват преминаване към светодиодно осветление (мин. 50% икономия), оптимизиране на електроснабдителната система (намаляване на реактивната енергия, промяна на търговското измерване), подобряване работата на системи за производство на пара и сгъстен въздух, подмяна на горивно стопанство и др. Второто направление е свързано с изграждане на ВЕИ - фотоволтаични централи и соларни системи за производство на битова гореща вода.

По време на работата по всеки един проект се разглеждат и допълнителни варианти, водещи до спестяване на финансови средства, спрямо действащата нормативна уредба в България. Това спомага за намаляването на срока за изплащане на инвестицията. Управлението и потреблението на енергия е едно от най-критичните предизвикателства, с което се сблъсква всяко предприятие. Глобал Тест разполага с необходимия технически и човешки ресурс да отговори по най-добрия начин на това предизвикателство.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини