СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 5, 2020

Нова серия климатична камера X-CUBE X2 от TROX

Нова серия климатична камера X-CUBE X2 от TROX

TROX предлага климатична камера от новата серия Х-CUBE X2. Климатичната камера има неограничени възможности за настройка. Количеството въздух, което преминава през клима камерите за единица време са оптимално решение, като дебитите са до 25000м3/ч (6,9м3/с). Те са свободно конфигурируеми и могат да се използват за всички процеси за обработка на въздуха. Моделът покрива дебити до 15,000м3/ч (4,2м3/с). Предварително конфигурираната климатична камера се характеризира с особено кратко време за доставка. Системата е с координирани компоненти и интелигентна интегрирана система, което води до работа с максимална ефективност. Дизайнът на модела е с опционално налична основна рамка с демпферирани вибрации. Това позволява поставянето на AHU директно в земята, без да се налагат допълнителни мерки за отделяне на вибрациите. Новата серия е с уеб-базиран софтуер за проектиране, което прави разходите за жизнения цикъл прозрачни.

Същевременно AHU може лесно да се конфигурира въз основа на индивидуални параметри. Клима камерите са конфигурирани според индивидуалните изисквания на клиента със специален софтуер за конфигуриране. След въвеждането на няколко части информация, като възстановяване на топлина, както и най-важните точки за оразмеряване, софтуерът автоматично взема предвид новите изисквания за енергийна ефективност за всички клима камери и гарантира правилната им конфигурация. В рамките на секунди прогнозира разходите за жизнения цикъл за всяко конкретно място. Разходите за инвестиции, поддръжка и енергия се делят подробно и се визуализират по разбираем начин. Цялата процедура, интуитивната работа и интегрирането в системите за управление на сградата, става чрез управляващият софтуер X-CUBE Control 2.0. Софтуерът е универсално способен за работа в мрежа, както и за прехвърляне на данни без намесата на човек. Климатичната камера може да се управлява чрез високоефективен сензорен панел и да се свърже към системите TROX X-AIRCONTROL, TROXNETCOM и X-TAIRMINAL. Функциите за наблюдение с автоматични съобщения за състоянието, позволяват удобно управление на системата денонощно. X-CUBE X2 безпроблемно се интегрира в централната BMS чрез BACnet или Modbus TCP/IP. Благодарение на тази универсална способност за работа в мрежа, ефективността на AHU може да бъде контролирана според нуждите. По този начин, добрият комфорт се комбинира с максимална икономия на енергия.

Оборудването на цялата система е с висока стабилност и има основна якост на оборудването. Фактът, че вътрешните повърхности са гладки и има малки пролуки, хигиенните свойства, които трябва да се извършват, са отлични. Почистването, една важна част, която е необходима за правилното функциониране на клима камерите, се извършва лесно и безпроблемно. Предлага се като опция, която спестява скъпо декуплиране на обекта, основна рамка, която е вибрационно демпферирана. Системата е направена да бъде здрава и гъвкава. Има възможност да се заключва за врати и панели за инспекция, като спиращата страна може да бъде сменена на обекта. X-CUBE X2 допълва серията от модули X-CUBE с напълно новоразработена серия за малки и средни дебити. Клима камерите се конфигурират свободно или се предлагат като компактни елементи.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини