СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 5, 2020

ИПО отбелязва своята тридесет годишнина

Разговор с Георги Попов, заместник управител на ИПО

ИПО отбелязва своята тридесет годишнина

Фирма ИПО отбелязва своята тридесета годишнина. Каква равносметка правите за този период?
През последните 30 години вярвам, че най-значимото ни постижение е, че се утвърдихме като надежден партньор за нашите клиенти, а не само доставчик на индустриално оборудване. Всяко ново направление, добавяно към дейността на предприятието, следва основните принципи, които установихме през годините, а именно високото качество на всички предлагани продукти и услуги, навременното и надеждно обслужване на нашите клиенти и грижата за техните бизнес нужди. Благодарение на това вярваме, че успяхме да изградим изключително здрави партньорства в страната и в чужбина.

От създаването на производственото звено на фирмата усърдно работим да наложим възможностите му в Европейския съюз и някои държави извън него. Вярвам, че постигнахме значителен успех в тази насока с някои от най-големите индустриални предприятия в списъка ни от клиенти към днешна дата. Подобрихме значително технологичните си процеси и качеството на крайния продукт именно благодарение на високите изисквания на клиентите от външния пазар. В тази посока, за последните 30 години мога да твърдя, че сме постигнали значително технологично развитие по отношение на модернизация на оборудването и подобряване на технологичните процеси на производството. Само миналата година, например, внедрихме чисто нова линия за производство на леарски форми, която постига значително по-високо качество на крайния продукт с много по-висока ефективност на времето за изработка.

В търговското ни направление, където са обединени представителствата за България на водещи световни производители на индустриално оборудване, сме следвали два основни приоритета – качественото обслужване на крайния клиент и високата експертност на нашите технически специалисти. В първия аспект мога да кажа, че успяхме да развием изключително надеждна сервизна и търговска мрежа в страната, която да може да обслужи клиенти и в най-отдалечените места. Това разбира се случва благодарение на нашите техничестки специалисти, които ежегодно посещават нови и нови обучения, за да са в крак със всички новости в бранша.

Бихте ли се спрели накратко на основните направления, в които работите?
Повече от 20 години представляваме на българския пазар редица световно утвърдени производители на индустриални машини и агрегати. През 1998г. Cummins Inc., световен лидер в проектирането и производството на дизелови двигатели за индустриални проложения, избра нас за официален дилър за България. Няколко години след това производителят на дизелови генератори Cummins Power Generation (CPG) и производителят на филтри и филтриращи системи Fleetgurard, които са част от групата на Cummins Inc., също довериха на нас дистрибуторството за българския пазар. Към портфолиото на фирмата добавихме и японските индустриални двигатели Yanmar, както и автоматичните скоростни кутии Allison.

В сервизната база в София се помещава и оторизираният Bosch Diesel Centre, който извършва диагностика и ремонт на всички горивни системи Bosch. От 2015г. насам дизеловият център на ИПО ООД е оторизиран сервиз и за горивните системи на Delphi и Siemens-VDO, покривайки целия им продуктов диапазон. На разположение на нашите клиенти е надеждната и добре развита сервизна мрежа в страната. Всеки един сервиз е оборудван с всички необходими оригинални стендове и инструменти за извършване на сервизно и гаранционно обслужване, частични и основни ремонти. Освен това разполагаме и с напълно оборудвани мобилни сервизи, които могат да извършват сервизно обслужване или частични ремонти на място при клиента във всяка една точка на България.

Второто направление на фирмата, а именно производствената дейност, е съсредоточена в Карлово и обхваща металолеене на детайли и резервни части от черни и цветни метали, механично производство и производство на заваръчни конструкции за минната, минно-обогатителната, строителната, пътно-строителната индустрия и много други. С течение на времето започнахме засилено да специализираме в производството и доставката на оборудване, което в много случаи изисква нестандартни решения, свързани с решаването на производствените задачи, възникнали пред клиентите.

Някои от най-широко разпространените детайли, произвеждани от ИПО, са резервни части и екипировка за минно и флотационно оборудване, също така и висококачествени зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и кариерни машини; облицовъчни плочи от високо износоустойчви стомани с приложение за мелници във флотационни фабрики и др.

Как бихте коментирали предизвикателствата, с които се сблъсквате в процеса на вашата работа?
Едно от основните предизвикателства, пред които винаги сме били изправени е постоянното покачване на изискванията на пазара по отношение на качеството на крайния продукт. Засилената конкуренция в почти всеки индустриален бранш изисква да се влагат изключителни усилия в това да бъдат постигнати изискванията на клиентите. В това отношение ежегодно инвестираме в модернизиране както в технологичните процеси така и в техническата база и оборудване.

От друга страна, нарастващо за всички в индустриалния сектор предизвикателство е все повече необходимостта от мерки за опазване на околната среда. През 2014г. ИПО ООД стана първото българско производствено предприятие с легализирано комплексно разрешително от РИОСВ. Този превантивен инструмент гарантира недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата. По този начин се осигурява и законосъобразното управление на отпадъците от промишлени дейности с цел опазване качеството на околната среда.

В заключение, каква е визията на компанията за следващите години?
Основните ни усилия за следващите години в производственото звено ще бъдат фокусирани върху още по-засилено разширяване на външните пазари. Планирана е програма за модернизация на машинния парк, с която да увеличим значително капацитета на производство и да можем да обслужваме по-широк диапазон от сектори и клиенти.

Нещо, което винаги е било приоритет за нас и ще продължаваме да следваме и занапред е инвестирането в човешкия капитал, а именно периодичните обучения и повишаването на квалификацията както на техническите специалисти, така и за всички останали отдели. Вярваме, че най-ценния актив, с който един бизнес разполага са хората, които го движат. Някои служители са част от ИПО от самото й създаване и това е едно от големите предимства за фирмата.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини