СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Rittal представя нов LCU DX компактна прецизна климатизация за сървърни шкафове

Rittal представя нов LCU DX компактна прецизна климатизация за сървърни шкафове

Компактно ИТ охлаждане за сървърни шкафове, с висока надеждност
Новата прецизна климатизация на Rittal - LCU DX IT (Liquid Cooling Unit - директно изпарение) е с ниско ниво на шум - 40dB. Произвежда се в два варианта – 3kW и 6,5kW хладилна мощност. Охлаждащият агрегат е идеален за малки ИТ приложения. Решението е предназначено за инсталиране в TS-IT шкаф-системи или в Micro Data Center на Rittal.

С новия охлаждащ модул „LCU DX“ Rittal допълва богатата гама прецизна климатизация (до 55kW) с решения от 3 до 6,5 kW топлинен товар в сървърни шкафове от сериите TS-IT / VX-IT. Предлаганото до момента решение, е проектирано за монтаж на покрива на сървърния шкаф и „отпадната“ топлина се отделя в помещението. За разлика от него новият охлаждащ модул LCU DX IT извежда „отпадната“ топлина в околната среда чрез външно тяло .

Винаги перфектно съобразен с топлинния товар
Решението LCU DX се състои от вътрешно тяло с EC вентилатори с управление на скоростта (безчеткови двигатели с постоянен ток) за монтаж в IT шкафа, както и инверторен компресор. Вътрешното тяло е проектирано за страничен монтаж в 19“ шкаф TS-IT / VX-IT (между 19“ профили и страница на шкафа) или в Micro Data Center. Студеният въздух се подава пред 19“ оборудване и след това затоплен се всмуква от вентилатори в задната част на сървърния шкаф. Нагретият въздух се насочва през топлообменника и по този начин се охлажда повторно.

Плавното регулиране на охлаждащия капацитет гарантира постоянни параметри (варира не повече от няколко Келвина) на охлаждащия въздух при променливия ИТ топлинен товар. Предимството: Постоянното регулиране на охлаждащата мощност към топлинните загуби в шкаф-системата оптимизира потреблението на енергия, необходимо за охлаждане, така че да се намалят разходите за ИТ операции. Администраторът просто въвежда зададената температура на входящия въздух на сървъра чрез контролен компонент, монтиран в IT шкафа.

За охлаждане на критични ИТ приложения, LCU-DX се предлага с резервираност от тип 1 + 1 в един корпус на вътрешното тяло. Така се гарантира 100% наличност на ИТ системите при повреда на единия от двата прецизни климатизатора.

Новият охлаждащ агрегат LCU DX IT се предлага в следните мощности 3kW и 6,5 kW. За всеки един тип ( 3kW и 6.5kW) се предлага конфигурация с резервираност от тип 1 + 1 в един корпус на вътрешното тяло. Това решение, проектирано за най-високото ниво на отказоустойчивост, има две външни тела, два тръбни пътя, но само едно вътрешно тяло. Вътрешното тяло съдържа топлообменник с две охлаждащи вериги, два захранващи блока и две отделни системи за контрол. Двете отделни системи се редуват на предварително зададен интервал от време. При повреда на едната система, резервната поема охлаждането. Всички параметри на средата, възникнали сигнали за неизправност се пренасочват към системата за мониторинг Rittal CMC III.РИТАЛ

София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа, сгр.7, ет.2
тел.:02/ 4390550, 4390557, 4390556
факс:02/ 4390659


Реклама