СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Високоефективни решения в пожароизвестяването и пожарогасенето от ФЛАМТЕХ

Осигуряването на пожарна защита и сигурност е основен приоритет за ФЛАМТЕХ. Фирмата предлага съвременни, високоефективни решения в пожарогасенето и пожароизвестяването. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в съответствие с действащите нормативни актове, европейските и международните стандарти е основен принцип в работата на фирмата. В зависимост от категорията на обекта, конструкцията и предназначението се определят всички мерки относно пожарната защита, в това число и пожарогасителната инсталация, предлагат се всички видове пожарогасителни инсталации - проектиране, монтаж, сервизно обслужване. Фирмата притежава всички видове разрешения, издадени от ГДПБС-МВР за поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни, и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти на цялата страна. ФЛАМТЕХ е изключителен представител за България на SAFETY HI-TECH S.r.l., Рим, Италия, за проектиране и доставка на пожарогасителни инсталации с пожарогасителни агенти NAF S 125® и NAF S 227®. Те са високоефективни и безопасни за обитавани помещения, като не нарушават озоновия слой, не влияят на техника и оборудване. Използват по-малко гасителен агент, което ги прави икономически изгодни, могат да се използват при температура до -18 °С, изискват минимални разходи за поддръжка. Фирмата също предлага пожарогасителни системи с Novec 1230. Този газ е безвреден за хората, оборудването и околната среда и отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент. Предлага и системи с водна мъгла - за хотели, офис-сгради, гаражи, производствени помещения. Системи за гасене с БОНПЕТ, който е с химичен състав, нетоксичен, безвреден за хората, животните и разбира се, за околната среда. ФЛАМТЕХ е сертифицирана от НПИПБС към ГДПБС-МВР за работа с флуорирани парникови газове в съответствие с Регламент (ЕО) 842/2006 и Регламент (ЕО) 304/2008. Лицензирана е от RETROTEC да извършва тест за плътност - „херметичност“ на помещението, т. е. способността му да задържи гасителния агент при пожар.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама