СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Специализирани сме в производството на химически продукти за бетон

Разговор с Галин Колев, управител на Ха - Бе България

Специализирани сме в производството на химически продукти за бетон

В началото на разговора ни, бихте ли представили Ха-Бе България и Вашата производствена дейност? Споделете пътя на развити, екипа специалисти, с които работите, няколко думи за производствената база.
“Ха-Бе България“ ООД е дъщерно дружество на немската Ha-Be Betonchemie GmbH, която е един от световните лидери в производството на висококачествени химически добавки, продуктови системи за защита на повърхности, фибри, бои и пигменти за бетонната индустрия. Основана през далечната 1970 г., като Ha-Be Betonberatungs GmbH Baustoffprüftechnik & Co. KG с основна дейност изпитание на строителни материали. Днес фирмата се е развила като водещ специалист в производството на химически продукти за бетон с близо над 300 служителя в 20 дъщерни дружества в Европа, Близкия и Средния изток.

На българския пазар фирмата е представена от 2012г. първоначално като търговско представителство, а в последствие от 2018г. като дъщерно производствено дружество. На площ от 4500 m² в с. Езерово, Варна специалистите на “Ха-Бе България“ ООД произвеждат над 50 различни продукта, които да подпомогнат производството, полагането и последващата грижа на бетон и бетонни смеси. Фирмата разполага с автоматизираните производствени мощности с дневна производителност над 30 тона, с които отговаря на нуждите на своите клиенти в България, Румъния и Гърция. Производствената база е сертифицирана съгласно БДС EN 934-2:2009+A1:2012 за производство на химически добавки за бетон и БДС EN 12878:2014 за производство на пигменти и бои за оцветяване на строителни материали на основа цимент и/или вар.

В момента при нас работят 18 служители в страхотен, изключително клиентски ориентиран екип и допринасят за успеха на фирмата. Търговският екип разполага с висококвалифицирани и технологично подготвени приложни специалисти, които реагират бързо на запитванията на клиенти и могат да обезпечат технологично производствения процес с нашите продукти на производствената площадка при необходимост. Именно този екип е в основата от стабилния растеж на фирмата.

Тестването на строителни материали е задължително условия в структурите на На-Ве и поради тази причина нашето дружество разполага със собствена строителна лаборатория. В нея се извършват стандартизирани тестове на строителни материали и продукти, в частност бетон и бетонни смеси. В това се крие нашето фундаментално предимство в разработването на интелигентни, приложно-ориентирани и бързи продуктови решения за нашите клиенти.

На територията на дружеството разполагаме със зали за провеждане семинари и/или практически занятия, в които нашите клиенти често могат да се запознаят или тестват от първа ръка нашите продукти или продуктови решения.

Произвеждате сертифицирани химически добавки. Бихте ли казали съгласно какви стандарти и системи се разработват предлаганите от Вас добавки за бетон? За читателите ще е интересно да се запознаят и продуктовото портфолио. Представете групите продукти и приложението им.
Както вече споменах от 2018 г. нашата производствена площадка е сертифицирана за производство на добавки и пигменти за бетон и бетонни смеси. За целта е въведена стриктна СПК и са удовлетворени всички изисквания на съответните действащи стандарти.

Ние произвеждаме пластификатори от серията PANTARHIT®, суперпластификатори за транспортни бетони от сериите PANTARHIT®RCxxx, суперпластификатори за бетонни елементи PANTARHIT® РСххх, Забавители PANTARHOL® и ускорители PANTAQUICK®.

Предприятието разполага и със собствена химическа лаборатория, със специалисти притежаващи необходимите познания в сферата. Химическата лаборатория не само обезпечава качеството на нашата продукция, но и в координация с компанията майка Ha-Be Betonchemie GmbH в Германия участва активно в развойната и иновативна дейност на продуктите съобразени с нишовите изисквания на пазарите от Балканския полуостров. Именно на тази координирана иновационна дейност през тази година въведохме в експлоатация нова автоматизирана инсталация за производство на химически добавки, които се използват в производство на вибропресовани бетонни изделия от сериите ANTIPOR® и хидрофобизиращите продукти от серията PROTECT® HWR-xx. Така заедно с нашите прахообразни пигменти Ha-Be FERROX® и течни бои Ha-Be COLOR ® сме основен и предпочитан доставчик на производителите заети в тази сфера.

Също така ние предлагаме на пазара и комплексни продукти, които доставяме от нашата централа в гр. Хамелн, Германия. Това например са така нашумелите в последните години кристализиращи хидроизолиращи добавки от нашата серия DURAHIT® Crystal Ad, продуктови системи за повърхностна защита на настилки PROTECT® и продукти за защита на бетонни елементи тонирани в RAL от серията PROTECT® Colored.

През последните няколко години ние сме основен доставчик на полипропиленови макро фибри Ha-Be Makrofaser® за дисперсно армиране на бетонни настилки. С помощта на нашите макро фибри ние успешно успяваме да заместим до 100% традиционната армировка (стоманени скари), да намалим времето за подготовка и полагане, както и да оптимизираме инвестиционните разходи в тази сфера на строителството.

Какво е мястото на развойната дейност в процеса на производство? Кои са вашите пазарни предимства?
На територията на предприятието ние разполагаме с напълно оборудвани строителна и химическа лаборатории, именно в тях се крие ключът на успеха на “Ха-Бе България“ ООД. Ежедневно при нас се тестват инертни материали, цименти и продукти, установяват се гранични стойности, оптимални разпределения и дозировки. Практически по този начин ние можем да предоставим на нашите клиенти в най-кратки срокове приложни решения на техните казуси, тъй като в производството на бетон дали дадено решение е вярно, се установява до 28 дни след неговото полагане и всяка грешка е свързана с огромни непредвидени разходи.

Кратките срокове на реакция, компетентните иновативни решения, ни правят желан партньор за нашите контрагенти. Симбиозата между отделните звена е от изключително значение. Така например ние имаме достъп до информация и know-how от първа ръка, контактувайки на ежедневна база с нашите колеги от Ha-Be Betonchemie GmbH по света и получаваме достоверна информация и експертиза.

Специалистите в химическата лаборатория на дружеството, тестват и одобряват продукти на Ha-Be Betonchemie GmbH, които могат да се произвеждат в България и да бъдат прилагани успешно според локалните дадености. Тестваме нови суровини и оптимизираме производствените процеси, за да можем да предоставим на нашите клиенти винаги върхово качество и иновативни продукти.

Какви приоритети сте си поставили, за да продължите успешното си развитие?
На първо място целта на дружеството е да запази своята роля на пазара, да се разраства и да следва своя път на устойчиво развитие. През годините продуктите на Ha-Be Betonchemie GmbH са се доказали със своето върхово качество на пазара и именно в този аспект ние никога не сме правили компромис. Имаме опит, имаме идеи и силен екип. Целта ни е да развием потенциала на всеки един от нашите служители и те да се чувстват съпричастни към компанията. Ако една фирма не развива човешкия си потенциал, няма как самата тя да търпи развитие.Реклама