СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 6, 2020

Продуктите Баумит Клима регулират климата в помещението

Разговор с Николай Бъчваров, управител на Баумит България

Продуктите Баумит Клима регулират климата в помещението

От 25 години Баумит се занимава с темата „Здравословен живот“ и излиза на пазара с множество иновативни продукти. Продуктите Клима са създадени да подобрят вътрешния климат. Какви са предимствата на мазилките от серията?
Продуктите от новата серия Клима работят на принципа на човешките бели дробове. Тъй като имат микропореста структура, те създават обширна, регулираща климата повърхност с малки пори. Ако ги сравним с подобни строителни материали, те поемат много по-голямо количество влага за много кратко време и я задържат. Когато влажността в помещението стане ниска, те освобождават съхранената влага отново в околната среда. Така се стабилизира съдържанието на влага в околния въздух, намаляват се пиковете на влажност в стаята и това води до приятен и балансиран вътрешен климат. Т.е. мазилките Клима действат като големи буфери на влага. По този начин те намаляват риска от появата на плесени и инфекции. Високото съдържание на вар е причина тяхната стойност на pH да бъде от 12 до 13, което им осигурява антигъбични и антибактериални свойства. В допълнение са и антистатични, което не позволява задържане на прах по тях.

За читателите ще бъде интересно да разберат, как Баумит правят проучванията за своите здравословни продукти?
Начините на строителство и строителните продукти имат забележително влияние върху здравето и чувството за комфорт. Затова от 2015г. във Вопфинг – централата на нашия холдинг, започнаха измервания в изследователския парк на Баумит – Вива. Вива е най-голямото изследователско съоръжение в Европа за сравнителни изследвания на строителните материали. Там в 13 експериментални къщи се правят точни измервания и се оценява, какво въздействие имат различните конструкции и строителни материали върху обитаването и комфорта. В тях се симулира обитаване и типично поведение на хората.

Ценното на изследователския парк е, че той се основава изключително на експеримента и е ориентиран към потребителя, сравненията се правят в реално време и за дълъг период. За да бъдат подобаващо оценени всички измервания, те се изпращат в три научни института: Медицински университет на Виена (катедра по здравеопазване на околната среда), IBO (Австрийски институт за здравословни и екологични сгради) и FH Burgenland (Университет за приложни науки). Всеки от тях анализира и обобщава данните независимо от нашите специалисти. Това интердисциплинарно сътрудничество е уникално и позволява да бъдат набелязани най-важните показатели за здравословно строителство.

Кои са другите продукти от богатото портфолио на Баумит, които отговарят на високите изисквания на клиентите да обитават красива и чиста среда, релаксиращо и здравословно?
Независимо на какво архитектурно решение са се спрели нашите клиенти, всички сгради трябва да бъдат изградени като перфектно съчетание на три неща: добра изолация, вътрешна конструкция и интериорни стени. Върху тях се гради и здравословното обитаване. Например, за да прояви максимално добрите си свойства мазилката Баумит Клима е много важно сградата да бъде изолирана. Масата е решаваща, за да бъде стената енергиен буфер. Във Вива парка е доказано, че сгради, изградени с масивни стени и изолирани с активнодишаща топлоизолация, спестяват енергията най-добре и изравняват оптимално кратките температурни колебания.

През тази година започнахме и предлагането на още един уникален продукт – Баумит ЙонитКолор. Това е интериорна боя, в която минералите, присъстващи в рецептурата, обогатяват въздуха в помещенията с въздушни йони. Полените и праховите частици се „привличат“ от въздушните йони и се обособяват на по-големи единици във въздуха. Тези тежки прахови частици падат на земята много бързо и затова вече не могат да се вдишат. Намаляването на полени и прах във въздуха в помещението има положителни ефекти върху здравето, особено за хората с алергии.Реклама