СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Защита от наводнения

Модерни технологии днес предлагат защита от наводнения в сгради. Те може да се разглеждат като част от системата на „умната“ сграда и да се интегрират в общата концепция за сградната автоматизация. Един голям напредък в сферата на „интелигентната“ сграда беше свързването на системите за сградна автоматизация с мобилните смарт устройства. С цел бърза сигнализация и защита от наводнения в сградите, сградната автоматизация вече може да включва специализирани за тази цел системи.

Сградните системи за защита от наводнения обхващат детектори за идентифициране на проблем, контролен панел и вентили за затваряне на горещото и студеното водоснабдяване при възникване на необходимост.

Работа на сградните системи за защита от наводнения
Има няколко типа степен на техническа защита от наводнения в сгради - пълна защита, без защита и частична защита. Частичната защита предотвратява изтичане на вода извън оборудване, работещо с вода. Уредите при този тип защита имат поплавъчен прекъсвач за ниво. Когато уредът се напълни с вода до определено ниво, следва изключване. Съвременното оборудване е снабдено със система за прекъсване постъпването на вода в случай на повреда и теч от вътрешността на машината. Има и решения с допълнителни обезопасяващи устройства, които предпазват оборудването от наводняване дори при счупване на захранващи тръби.

За пълна защита обаче е необходимо обхващане не само на уредите, а инсталиране на цялостна система, която ще ви спести пари и неприятности. Системата се прилага на места, където има по-голям риск от наводнения и очакваните разходи за ремонт надвишават нейната себестойност, например в офиси, вилни сгради, хотели, обществени сгради, големи производствени сгради и други.

Сензорите на системата се разполагат на места, които са потенциално най-засегнати от наводнения. Такива са местата около мивки, душкабини, вани, котелни инсталации, бойлери, перални и съдомиялни. Принципът на работа на система е прост. Ако сензорите се намокрят, изпращат сигнал на контролния блок, който светва, издава звуков сигнал и затваря клапаните, които спират подаването на вода от водопроводните тръби към уредите и санитарното оборудване.

Трябва също да отбележим, че такава система не може активно да ви предпази от наводнения от канализацията или от наводнения от съседите, както и от протичане на бойлер (спирането на подаваната вода в случая няма да спре изтичането, докато целия събран обем вода не се освободи). Въпреки това, и в тези случаи системата може да е от полза като оповести за настъпилия проблем чрез светлинна сигнализация, звукова аларма, запращане на SMS или позвъняване на телефон.

Датчици за вода
Тъй като сензорите за вода се поставят в близост до източници на вода, за да се намали вероятността от фалшив сигнал (например от попадане на капки вода), горната част се покрива с декоративна капачка, а чувствителният елемент трябва да е на разстояние от пода от около 1-2мм. За да сработи датчика, водата трябва да попадне в долната му част. Конструкцията на тези сензори е проста и се основава на факта, че водата е проводник на ток. Те са платки с две пътеки. При попадане на вода в сензора веригата се затваря и се подава сигнал за наводнение в контролера.

Сензорите биват жични и безжични. Жичните в режим на готовност, не консумират електрическа енергия. Безжичните се захранват от батерии и изпращат сигнал към контролера чрез радиовръзка (например Z-Wave). В такива устройства батерията трябва да се сменя периодично. Кабелните сензори позволяват да се изгради широка мрежа, в която устройствата са свързани в група, като броят на сензорите в такава система е неограничен. Не е излишна възможността сензорите да бъдат монтирани неподвижно. Това ще ги предпази от разместване от деца или при почистване.

Типове клапани
Към спирателната арматура в системите за контрол срещу наводнения се отнасят различни клапани/вентили. Те са тези части от системата, които активно противодействат на наводненията като затварят водопроводните тръби. Електромагнитните вентили са надеждни устройства, които осигуряват мигновено спиране на водата при аварии. Телата им се изработват от метал (най-вече месинг), а напоследък и от по-евтини варианти на технически пластмаси.

Вентилите са нормално затворени (НЗ) и нормално отворени (НО). НО вентилите след монтиране в системата пропускат вода в нормално състояние (без консумация на ток). При наличие на сигнал вентилът се затваря и това положение продължава докато се преустанови подаването на електроенергия. Така че, за да се поддържа постоянно работно състояние на електромагнитния клапан, трябва да има постоянен източник на електрозахранване. В случаи на автономно захранване на контролера, зарядът на батерията може да падне и това ще отвори клапана, водейки до наводнение.

Затова често се използват вентили със сервозадвижване. Те не консумират електроенергия при поддържане на вентила в затворено положение, а само при движението на вентила. При сервоклапаните задвижването става чрез зъбен механизъм, а положението отворен/затворен се контролира от контролера. Днес в тези клапани се използват редуктори, които обезпечават висок въртящ момент при ниски разходи на електроенергия. Дизайнът е малко по-различен от този на типичните сферични клапани, осигурявайки по-лек ход при затварянето. Въпреки това, затварянето на такъв клапан обикновено отнема не по-малко от 3 секунди.

Избор на контролер
Контролерът е сърцето на системата и при избора му трябва да се обърне внимание на характеристиките му. Производителите предлагат различен набор от функции, а изборът зависи от конкретните условия на експлоатация. Сред възможните функции са: светлинно и звуково уведомление; затваряне на водоснабдителните линии; безжична комуникация със сензорите; уведомяване чрез SMS или повикване на телефон; работа с източник на непрекъснато електрозахранване, в случаи на повреди в електроснабдителната мрежа и селективно изключване.

Контролерите се различават по вида на захранване (5-220V). От гледна точка на безопасността трябва да се дава предимство на устройства с ниско напрежение, тъй като оборудването ще бъде експлоатирано в среда с висока влажност на въздуха. Важна характеристика за един контролер е неговата автономност. Дори при временно прекъсване на захранването трябва да е в работно състояние. За да се изпълни това изискване, производителите предоставят възможност за работа на системата с източник на непрекъснато електрозахранване или батерия. В някои варианти системата може да е напълно автономна и захранвана само от батерии в продължение на няколко години.

Контролерите се различават и по дисплея. Най-простият вариант дава индикация за наводнение, но не посочва, къде точно се е случило то. По-напредналите версии позволяват да се покаже, кой сензор или група от сензори, са отчели вода, а също и дали някой датчик не е в работно състояние. Това значително улеснява работата в случай на наводнение и повреда. Някои контролери имат и полезна индикация за положението на затварящите клапани. Когато сензорите се използват на места с висока влажност на въздуха, е важна възможността да се коригира чувствителността им. Така ще се избегнат неверни отчитания за наводнение. Комуникацията на контролера с датчиците е жична или безжична. Вторият вариант е много подходящ за инсталиране на система в помещения, които вече са завършени и не са в процес на изграждане и ремонт.

Съществуващи решения
Гамата Unica за интелигентен дом на Schneider Electric съчетава комфорт, функционалност и безопасност в помещенията. Тя включва технически аларми за защита от изтичане на вода и газ. Детекторът за влага е предназначен за сигнализация за течове за предотвратяване на наводнения. Свързан е към сензор SE3.712, разположен на няколко сантиметра над земята. Захранването е 12V AC/DC. Сигнализацията има индикация за аларма - червен LED, и индикация на състояние на захранването - зелен LED. Има тест бутон за симулация на лицевия панел. Тестването трябва да се извършва редовно, за да се провери дали устройството работи правилно. Работната температура е от 5 до 40°C. Консумацията е 63mA. При активиране на детектора се задейства аларма, светва червен светодиод и устройството подава мощен звуков сигнал. Силата на алармения сигнал е 85bB на 1m. Детекторът има превключвател със свободен потенциал на контактите (НО, НЗ) за свързване на сирена или електромагнитен клапан с наличното напрежение (12V, 24V или 127V AC или 230V AC). С всеки детектор за влага се доставя датчик (SEU.712). Има маркировка CE и отговаря на Стандарт EN 50194.

Системата Fibaro е друго решение за иновативна сградна автоматизация на Fibar Group, включващо и защита от наводнение. Flood Sensor на Fibaro е компактен, с фитуристичен дизайн и много допълнителни функции сензор, предупреждаващ при заплаха от наводнение или при рязка смяна на температурата в помещенията. В зависимост от мястото на приложение сензорът може да се захранва с 12/24V DC трансформатор или с батерия, чийто заряд ще бъде достатъчен за период до 2,5 години. Вграденият температурен сензор може да бъде използван за контролирането на подово-отоплителна система или да служи като сензор против пожар, като засече рязко покачване на температурата.

Корпусът на сензора разполага с вградена тампер защита, която го защитава от неправомерно отваряне и външна намеса. Освен това сензорът засича наклон и движение над 15 градуса и ще ви извести при всеки опит за неговото преместване. Вградена звукова сигнализация ще ви помогне да реагирате бързо в случай на наводнение, рязка смяна на температурата или опит за намеса в работата на сензора. Освен със звуковия сигнал, устройството може да предупреди за заплаха и с вградения RGB светодиод.

Благодарение на своите златни телескопични сонди сензорът може да работи и на неравни повърхности. Входният терминалл позволява инсталиране на външна сонда и поставяне на сензора където пожелаете, а с изходният терминал става свързване със съществуваща алармена система. Продуктът може да се интегрира с почти всички съществуващи алармени системи на пазара. Изпращането на сигнали е жично или безжично. Сонзорът е Z-Wave съвместим. Комуникацията в безжичната Z-Wave мрежа прави възможно свързване на голямо разстояние с контролера и с други Z-Wave модули.

Защитата от наводняване може да се интегрира и във филтрите за сградна водоподготовка. Такова предложение има GEL Hydrotechnology for Life чрез своите Acquastop предпазни филтри против наводнение. Те работят като предпазни филтри, които откриват всяко изтичане на вода в резултат на повреда или обикновено ползване на вода (различни от напоителните или омекотяващите системи), блокирайки незабавно захранването с вода и предпазвайки сградата 24 часа. Системата против наводнение ще започне да работи 15 дни след датата на автоматичното стартиране. Acquastop не се нуждае от електрическо захранване. Филтрите са миещи се, от полипропилен 90 микрометра.

Системата „Умен дом“ на АСМ, дистрибутор на 3M (САЩ), Eaton (САЩ), Delixi Electric (Китай), AVE (Италия), Flir (САЩ) и Baur (Австрия), предлага допълнителна защита срещу наводнения. Алармата за наводнение разчита на детектор, който се монтира на пода на помещенията, в които се използва течаща вода - баня, кухня, котелно. При засичане на теч на вода, се включва звукова и светлинна аларма. Наред с това, се изпраща сигнал до сензорния дисплей, на който визуално се показва вида на алармата и местоположението є. В случай на възникване на аларма за наводнение, системата „Умен дом“ предприема поредица от действия, за да защити дома ви. Тя автоматично спира подаването на вода в дома, чрез затваряне на централния вентил на водопровода. Автоматично изключва всички електроуреди в наводненото помещение, за да предпази обитателите от токов удар. И подава съобщение за възникналото събитие до всички членове на семейството чрез SMS и/или email.

Можете да предотвратите неприятните изненади и проблеми при наводнение и с решението EFS1 от Eldes. Чрез обаждане или SMS известие на телефона ви или в охранителната фирма, вие ще можете да реагирате бързо и ефективно и да предпазите вашия имот от увреждане. EFS1 е сензор за наводнения, който работи с безжичен магнитен датчик за врата EWD2. EFS1 е предназначен да алармира, ако сензорът за наводнение се задейства. Компактният размер позволява да инсталирате устройството точно на мястото, където е необходимо. Многофункционалният сензор EWD2 може да се използва също и като магнитен сензор за врата, шок сензор или цифров сензор. Това позволява да се регистрира наводнение или заплаха от проникване.

Сензорът за наводнения се свързва жично към EWD2. Той има вграден температурен датчик и се настройва да подава аларма под минимална или над максимална зададена от вас температура. Сигнализира за пожар или опасност от наводнение чрез съобщение на вашия акаунт на телефона, в охранителната фирма, чрез обаждане или SMS известие. ЕWD2 ви помага да реагирате бързо и ефективно и да предпазите вашия имот от увреждане.

Решения за защита от наводняване има и HomeMax с продуктите на Marmitek. Във всяка сграда може да бъде поставен датчик, който да сигнализира, когато има наводнение или при евентуална авария с водоснабдяването да бъде автоматично спрян главният щранг. Подобно решение е изключително подходящо за превенция от наводнения посредством датчика, който се активира при наличие на вода. Системата първо изключва подаването на вода заедно с пералнята, както и всички останали електроуреди (за да бъдат защитени от късо съединение), след което може да извести Вас, съседа или компетентни органи за случилото се. Това решение може да бъде проектирано и въведено във системите за контрол и управление, както и в тези за сигнално охранителна дейност. Тъй като системите са с модулна архитектура, можете да добавите тази функционалност впоследствие.Реклама