СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Ново решение за съхранение на зелена енергия в сгради

Ново решение за съхранение на зелена енергия в сгради

Използването на устойчива и рентабилна слънчева енергия от собствени фотоволтаични инсталации става все по-разпространено. Чрез системите за съхранение на енергия, генерираното през деня електричество може да се използва вечер. Освен към нови соларни инсталации, тези системи, могат да се добавят и към съществуващи. За да бъде инвестицията във фотоволтаични системи рентабилна, днес повечето такива системи се проектират и изграждат с включени батерии за съхранение. Собствениците на по-рано изградените фотоволтаични системи, също търсят възможности за съхранение. Това може да е продиктувано например от закупуването на електромобил или появата на допълнителни консуматори.

В тази връзка SMA Solar Technology представи на пазара новите инвертори Sunny Boy Storage 3.7–6.0, предлагащи гъвкави възможности за съхранение на енергия. Решението осигурява променливотокова връзка и позволява лесно и гъвкаво интегриране на акумулаторните системи. Приложимо е както в нови, така и в стари фотоволтаични системи, като разширява капацитета им за съхранение, без да нарушава функционирането им. Променливотоковият начин на свързване означава също така, че не са нужни промени в самата фотоволтаична система, за да се внедрят батерии или да се увеличи капацитетът. От друга страна самата фотоволтаична система също може да се разширява, независимо от системата за съхранение. SMA работи в сътрудничество с различни производители на батерии, за да гарантира съвместимостта на своите инвертори с тях.

В допълнение към стандартните функции на инвертор за зареждане на батерии, Sunny Boy Storage 3.7–6.0 предлага възможност за аварийно захранване. Тя може да бъде разширена чрез добавяне на резервна система, обхващаща цялото домакинство и осигуряваща му захранване в случай на прекъсване на централното.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо