СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 7, 2020

Сухо строителство за изграждане на външни стени от Кнауф

Сухо строителство за изграждане на външни стени от Кнауф

Някои от предимствата на сухото строителство спрямо конвенционалното са по-малкото сечение, по-бързото изграждане, по-високата технологичност. Гипсфазерната плоскост на Кнауф, която намира приложение в редица обекти по цял свят, притежава уникалната комбинация от конструктивно поведение и негоримост.

Екипът на Кнауф България работи съгласно нуждите на потребителя и създава иновативни продукти, които да отговарят на всички предизвикателства и изисквания. Такава е гипсфазерна плоскост за фасадни стени, която е с допълнително импрегниране на повърхността. Vidiwall HI е устойчива на влага и атмосферни влияния. Тя е хомогенна гипсфазерна плоча, произведена съгласно EN 15283-2. Повърхностната абсорбция на вода отговаря на клас W1, класът по реакция на огън е A2 s1d0 съгласно EN 13501-1. Плочите Vidiwall HI се произвеждат с SK- кант и дебелина 12,5 и 15 mm. Визуално се различават по синия цвят на повърхността. Vidiwall HI са изпитани в системи за фасадни приложения съгл. ETAG 004. Плоскостите могат да останат изложени на атмосферни влияния 1 месец, без допълнителни защитни покрития.

Системата за външни стени Кнауф W333 представлява неносеща външна стена за сгради с бетонна или стоманена носеща конструкция. Влага се като структура между плочите на етажите, състои се от конструкция от метални профили, вътрешна двуслойна обшивка от гипскартонени плоскости, външна облицовка от Vidiwall HI плоскости, както и допълнителни изолационни и уплътняващи слоеве. Изпълнява се както в еднофaмилни къщи, така и в обществени и многофункционални сгради.

Някои примерни референтни обекти, изпълнени с външни стени W333 са: Диагностично-консултативен център 2 в Русе, хотел Дипломат Плаза - гр. Луковит, в София: офисна сграда на Енергопроект АД, сградата на Върховния административен съд, Детска градина в кв. Световрачане и хотел Мариот в Скопие.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо