СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 8, 2020

Проектът на производствена база Витанеа е подчинен на зелената архитектура

Разговор с арх. Милена Крачанова, Архитектурно студио Абстракта

Проектът на производствена база Витанеа е подчинен на зелената архитектура

Арх. Крачанова, представете проекта на новата производствена база на ВИТАНЕА.
Идеята за изграждане на производствената база на ВИТАНЕА се формираше дълго време, предвид че производството датира от 1978 г. и вече разполагаше с база, разпределена на две места: на територията на бившия Консервен комбинат в Куртово Конаре и Университета за хранителни технологии. ВИТАНЕА е семейна фирма, създадена от моя баща проф. Христо Крачанов, и аз самата съм емоционално и професинарно ангажирана с процесите и развитието на компанията. Познаването на производството от една страна улесни работата по проекта, но емоционалната ми привързаност донякъде го затруди.

Изборът на терен за изграждане на новата производствена база беше лесен, тъй като разполагахме с наследствен имот в строителните граници на Пловдив в местността Гъсти могили - бивше оризище от 120 дка, принадлежало и експлоатирано от дядо ми. Теренът ни изглеждаше подходящ, тъй като голямата му площ ни даваше възможност за строителство и за засаждане на овощна градина от арония - уникалният плод, който е основа на почти всички продукти на ВИТАНЕА.

Предизвикателството беше как терен, който е перфектен за отглеждане на ориз да се превърне в производствена база и да се използват всичките му дадености. Направихме екологична стратегия за имота и биоклиматичен дизайн на сградата с решение как наличните ресурси да се използват устойчиво; пасивно използване на слънчевата светлина и на въздушните течения, водните ресурси и как новата база да се интегрира в полската среда. Смятам, че постигнахме интегритет между екология, климат, архитектура и технология.

При изграждането на обемно планировъчното решение също се изправихме пред предизвикателства: как да разчупим прилагания модел за проектиране на производствени сгради през последните години в България? В практиката е възприето неравностойно третиране на административната и производствената част: първата е изключително представителна, развита в два-три етажа, а зад нея се скрива по-ниското производствено тяло, което е неглижирано като архитектура. Подобно решение носи усещане за омаловажаване значимостта на труда, продукта и изобщо производствения процес.

Като контрапункт на тази тенденция, архитектурното решение за производствена сграда ВИТАНЕА беше направено в посока създаване на единен образ, съчетаващ всички дейности - производствени, административни и изследователски. Сградата успя да даде обща архитектурна форма със специфично отношение към отделните сектори, с което се създаде нов съвременен модел на промишлена сграда. Осигурихме и перфектни условия за работния процес и комфорта на ползвателите, с респект към природата и естетическата линия на ВИТАНЕА.

Фабриката е основно на един етаж, с частично второ ниво и РЗП от 1695м2. Производствената част със ЗП - 1351м2 е въведена в експлоатация през май 2019 г. Частичното второ ниво с офиси и лаборатории ще бъде въведено в експлоатация на следващ етап.

Сградата успя да даде архитектурна форма на производствената концепция на компанията: иновативни решения в симбиоза с природната среда. Лайтмотивът за преливане и вписване на фабриката в живота на околната среда, преминава от функцията към естетика на сградата. Архитектурният образ е резултат от прилагане на вече изпитани удобни и икономични производствени схеми: правоъгълен контур и унифицирана конструкция без вътрешни подпори, която осигурява функционалност и гъвкавост на пространството. Съчетахме чистия обем с конвексен покрив, чиято плавна крива подвежда погледа и създава усещане за лекота и ефирност.

Проектът на сградата и етапите на изпълнение са подчинени на принципите на зелената архитектура и устойчивото развитие. Кои са компонентите в проекта за постигане на висока енергийна ефективност?

Цялостното планиране на производствената база е подчинено на принципите на устойчивото развитие и зелената архитектура - от организацията на производствената площадка до остъкляването на фасадите. Постигането на енергийна ефективност е резултат от взетите решения в две направления: направения биоклиматичен дизайн на сградата и предвиждането на възобновяеми енергийни източници. На първия етап от строителството бяха изпълнени всички изисквания по отношение на биоклиматичния дизайн. Възобновяемите енергийни източници, които ще се използват за битови нужди, ще се реализират на втория етап от строителството. Извършен беше енергиен одит със сравнителен анализ на енергопотреблението на новата производствена сграда и на сградата, където се помещаваше производството преди. Целта на одита беше да се оцени икономията на енергия от гледна точка на планираната инвестиция. Резултатите показваха, че предвидените мерки ще доведат до повишаване енергийната ефективност на предприятието с 43,98%, което ще доведе до намаляване на вредните емисии и отпадъци и опазване на околната среда.

Висококачествените продукти и решения, както за фасадната обвивка, така и в интериора, също имат съществено значение към постигането на енергийни спестявания и осигуряване на комфорт. На какви системи заложихте в този проект?
Фасадното оформление наистина играе много важна роля по отношение на енергоефективността. Внимателно комбинирахме плът и отвори в съответствие с позиционирането на сградата спрямо световните посоки и розата на ветровете за Пловдив. Окачената стъклена фасада към изток и юг е с високи прозорци, през които прониква естествена светлина в дълбочина на помещенията и се намалява необходимостта от изкуствено осветление. Това решение води до по-добро качество на работния климат и икономичност в производствените разходи. Значително плътни са фасадите от запад и север, където са изнесени помещенията, неизискващи пряка естествена светлина. Естествената циркулация на въздуха в интериора е осигурена чрез използване на „коминния“ ефект: въздухът влиза през отваряеми прозорци и излиза през вградените в покрива вентилатори.

Плавната конвексна крива на покрива също играе важна роля в биоклиматичния дизайн. Дълбоките козирки от една страна завършват формообразуването, а от друга защитават южната фасада от прегряване. Елегантната козирка от югоизток довършва формообразуването и приютява външната релакс-зона. Позитивите на тези решение се усещат при експлоатацията на фабриката: при неотопляемите периоди през зимата температурата не пада под 15 градуса, а през лятото - големите козирки и естествената циркулация на въздуха поддържат оптимален микроклимат в помещенията. Комбинацията между естествената природна среда, чист въздух и високи стандарти на комфорт на изградената среда, беше създадена с цел да се осигури естествена среда за работа и обитаване. Фабриката на ВИТАНЕА стана място на интегритет между природа и работна среда, тя припомни едни отдавна загубени качества на съвременната ни среда.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо