СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

Изолация на обърнат покрив с Austrotherm XPS

Изолация на обърнат покрив с Austrotherm XPS

Обърнатият покрив е вид плосък покрив, при който, за разлика от класическия топъл покрив, топлоизолацията се полага върху хидроизолацията. Такава конструкция става възможна едва с разработването на топлоизолационни материали с максимално затворена клетъчна структура, които не поемат вода. Покривните конструкции от този тип се отличават с лесно изпълнение, сигурност, дълготрайност и ефективност.

Здравата и устойчива хидроизолация предпазва носещата конструкция от атмосферни влияния и влага. Това обаче е възможно едва когато самата тя е защитена от екстремно високи или ниски температури. Топлоизолационните плочи Austrotherm XPS и положените над тях защитни пластове, гарантират, че за разлика от традиционните топли покриви, върху хидроизолационния слой няма да има никакви неблагоприятни температурни влияния. Друго предимство на този начин на изпълнение е, че хидроизолацията се предпазва от случайни наранявания при монтажните работи.

Важно е разделението на отделните слоеве: носеща конструкция – хидроизолация – топлоизолация. Под хидроизолацията не е нужно полагането на паронепропусклива мембрана и слой за изравняване налягането на парите.

Обърнатите покриви са доказали своите предимства. Лесното изпълнение и дългият живот на тази покривна конструкция, изпълнена с екструдиран полистирен от Austrotherm, имат и положителен икономически ефект. Отличните топлоизолационни качества на Austrotherm XPS позволяват използването на по-тънки изолационни плочи в сравнение с други изолационни материали. Освен това те спомагат за намаляване на разходите за отопление, което дава положително отражение и върху околната среда. Това е от особено значение, тъй като през покривите настъпват най-големите топлинни загуби.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама