СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

Седмият национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции през юни

Катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ (МДПК) към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организира за седми пореден път Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе на 18 юни тази година.

Основната цел на организаторите е този форум да се превърне в традиционно събитие с национално браншово значение за обмен на информация, професионални знания и контакти. Наред с това те се стремят да осигурят творческа атмосфера за представяне и обсъждане на различни аспекти на приложението и развитието на стоманените, дървени и комбинирани конструкции и на фасадния инженеринг.

Генерален спомоществовател на Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции е Българската асоциация за метални конструкции (БАМК) – сдружение на водещи производители на стоманени конструкции у нас, на което катедра МДПK е асоцииран член.

Организаторите на симпозиума отправят покана за участие в него към академичната общност, инженерите-проектанти, фирмите в областта на производството и монтажа на стоманени и дървени конструкции, а също така и към специалистите и фирмите, работещи в областта на фасадния инженеринг.

Основни тематични направления в програмата на симпозиума ще бъдат теоретичните и експериментални изследвания, практически реализации и постижения в проектирането и изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции, както и на фасадните системи. Предвижда се и участие на гости от чужбина.

В програмата на форума ще бъдат включени няколко сесии за мултимедийно представяне на доклади, дискусионен панел, постер-сесия за представяне на проектни реализации, иновации и изследвания, рекламни щандове и постери на фирми-спомоществователи на симпозиума, както и фирмени презентации. Предвиждат се няколко кафе-паузи за почивка и неформални дискусии, работен обяд и заключителен вечерен коктейл.

Събитието ще се проведе в уютната обстановка на Иновационен форум "Джон Атанасов", който е част от комплекса София Тех Парк. Мястото е с отлична комуникационна достъпност както с градски транспорт, така и с автомобил.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини