СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

Стенни газови кондензни уреди EcoTEC PLUS на Vaillant

Стенни газови кондензни уреди EcoTEC PLUS на Vaillant

Уредите са решение както за новите жилища, така и при модернизация на съществуващите инсталации за отопление чрез едноконтурните модели за отопление или чрез двуконтурните уреди с интегрирано производство на топла вода.

Модерните газови кондензни уреди спестяват спрямо конвенционалните газови уреди трайно 10-20% от разходите за газ, тъй като отнемат топлината от водните пари в изгорелите газове. Благодарение на интегрираната в уредите EcoTEC PLUS система Aqua-Kondens, кондензният ефект се използва и при производството на топла вода.

Съществено преимущество на 5. поколение уреди EcoTEC PLUS е т.н. „адаптивна модулация на мощността чрез самообучение“. Уредите сами адаптират мощността, с която да работят както при отопление, така и при производство на топла вода и по този начин спестяват още повече енергия.

Големият диапазон на модулация на мощността дава възможност уредите идеално да се напасват към съответната потребност от топлина.

Въпреки компактните размери в уредите EcoTEC PLUS са вградени всички необходими компоненти. И то така, че лесно да могат да бъдат обслужвани.

Важно преимущество е вграденият „интегрален кондензен топлообменник“. Той е изграден от топлообменник от неръждаема стомана и капсулирана горивна камера. Това осигурява оптимална топлинна и звукова изолация.

Уредите EcoTEC PLUS могат да се използват и за отопление на големи жилищни или обществени обекти чрез каскадни системи – до 8 уреда. Това дава възможност за обезпечаване на максимална мощност от 300 квт и 500 квт. За ефективното управление на каскадните системи Vaillant предлага и съответните системи за регулиране на уредите според климатичните условия.

Газкомфорт България е официален представител на Vaillant- Германия за България.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама