СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

Медни газови котли Frisquet от Мега-Терм 1

Медни газови котли Frisquet от Мега-Терм 1

Проблемната екологична ситуация в света продължава да се задълбочава. С високите емисии на въглероден и азотен оксид, всяка държава се стреми към намаляване енергийните разходи на домакинствата. Един от най-големите разходи е този за отопление. 70% от сметката за енергия на средното домакинство се изразходва за отопление и охлаждане, затова всяко домакинство се интересува от продуктите с най-нисък разход. Един от начините за реализиране на ниски разходи е използването на енергоикономични материали. Така настоящите отоплителни продукти трябва да съчетават висока екологичност, икономия и качество.

Такъв продукт е медният газов котел Frisquet, отличен с европейската марка ECO 3 - икономия, екология, еко-енергия. Котлите Frisquet носят комфорт по целия свят от 1936г. като могат да се монтират стенно и подово. Отоплителното тяло е направено изцяло от мед, което го отличава от другите котли на пазара. Високата топлопроводимост на медта значително намалява разходите за газ и повишава ефективността на котлите. С най-ниските емисии на азотен оксид тези котли са с екологичност от най-високият V клас. Чрез вградената медна серпентина в медното отоплително тяло се решава и проблемът с битовите нужди от гореща вода. Липсата на корозия при медта е основна предпоставка за дългогодишна експлоатация без понижаване на качеството – не образуват котлен камък и премахват опасността от задръстване. При по-високи нужди от гореща вода котелът може да се комбинира с бойлер от 80 или 120 литра.

Ексклузивното оборудване на котлите Frisquet предоставя пълно удобство за командване на котела – управлявате го, независимо къде се намирате, а вградената Read система дава непрекъснат контрол на сместа въздух/газ, който елиминира необходимостта от човешка намеса. За повече информация може да посетите сайта на Мега-Терм.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини