СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 1, 2021

UFS - конструктивни решения за кабелна инфраструктура в пода

UFS - конструктивни решения за кабелна инфраструктура в пода

Продуктовата група „UFS – Подподови системи“ на ОБО представлява обширна програма от конструктивни решения за кабелна инфраструктура в пода. Според това дали помещението е със суха или мокра поддръжка на пода, вида настилка, нейната дебелина, видът на замазката и степента на натоварване, съществуват различни варианти за подовата електрическа инсталация. Те включват и необходимостта например от бърза и лесна промяна на заданията за функциониране. При избора на подова система често от значение са и редица естетични изисквания, които включват и избора на материал за настилка.

Съставна част на подподовите системи на ОБО са различните кутии за вграждане на контакти. Основен критерий за избора е подовата настилка. Значение има поддръжката на пода. Чрез правилния избор на кутиите за вграждане на контакти се гарантира, че електроинсталацията е защитена от проникването на влага, мръсотия и предмети.

Важна част от подовата инсталация са подовите канали. Според нуждата от приложение те представляват например покрита със замазка система и отворена, подравнена със замазката система. Първият вид представлява вградена в пода инсталация, която може да разполага с ревизионни кутии и кутии за контакти. При втората вграждането в пода предполага възможност за отваряне на системата с цел промяна или допълнително оборудване на съществуващата инсталация. Съществуват и други видове, като например надподовата канална система, която се използва при вече готова подова мазилка. Такива са случаите на саниране на сгради, където не са възможни много конструктивни промени.

Подподовите системи на ОБО предлагат изключително гъвкави решения и богато разнообразие от възможности за приложения (разнообразни настилки, различна дълбочина на пода и настилката, варианти за натоварване, поддържане, форма и естетически вид). Могат да бъдат оборудвани с богат набор от контакти за електрическата инсталация и инсталацията за пренос на данни.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама