СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 2, 2021

Бързостягащо лепило за плочки ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ за проекти с кратки срокове от Марисан

Бързостягащо лепило за плочки ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ за проекти с кратки срокове от Марисан

Лепенето на плочки в силно натоварени търговски обекти (молове, ресторанти и др.), обществени сгради (училища през лятото, здравни заведения, административни сгради), та дори и в частното строителство, често е обвързан с кратки срокове и налага работа с бързостягащи лепила за плочки. Причината е, че всяко отлагане или забавяне в отварянето на обекта за експлоатация води до финансови загуби.

Именно тук изпъкват свойствата на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ, класифицирано като бързостягащо лепило „Клас C2FT“ според EN 12004. Екстремната якост на образуваната връзка, в комбинация с бързото стягане и присъщата еластичност на лепилния слой, се явяват сигурно решение на проблема с кратките срокове на изпълнение и постигането на дълготрайна експлоатационна надеждност.

Стандартните лепила за плочки изискват между 24 и 48 часа (или дори повече), в които площите да не бъдат натоварвани, за да може да стегнат добре, а сериозно натоварване на помещението обикновено се допуска чак след седмица. В сравнение с тях, ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ гарантира от 4 до 12 пъти по-бързо набиране на начална якост и преминаване към фугиране и експлоатация на площите!

ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ се доказва на пазара като едно от най-популярните бързостягащи лепила, гарантирайки достигане на пределна якост на залепване за „отрицателно“ време. Само 6 часа след полагане, лепилният слой достига първоначалните нива на якост на образуваната връзка, а към фугиране на облицовката може да се пристъпи около 8 часа след нейното полагане.

Формулата на лепилото гарнатира сигурното фиксиране на широк набор от облицовки като например естествен камък, широкоформатни плочи (до 65х65 см), теракота, гранитогрес, стъклени плочки, фини мозаечни плочки и др.

Значителната еластичност на лепилната смес, в комбинация с якостните є характеристики обезпечават сигурното поведение на различните облицовки при приложение в силно и постоянно натоварени площи и помещения.

Здравината на образуваната връзка, в комбинация с намаленото свличане, правят ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ идеален избор при облицоване на подови площи и стени. Формулата на лепилото изкоренява риска от свличане, осигурявайки бързото и стабилно фиксиране на облицовката.

ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ се препоръчва при критични и деформируеми основи, тъй като умело преодолява техните особености, съхранявайки дълготрайната експлоатационна надеждност на положената облицовка.

Високата якост, в комбинация с еластичността на лепилния слой му придават способността да абсорбира възникналите в основата вибрации и структурни напрежения. По този начин, лепилото обезпечава сигурното фиксиране и поведение на облицовката при перманентно натоварени търговски, складови, обществени или офис, при които се наблюдава постоянно движение на хора, колички, почистващи машини и др.

Изпитаната мразоустойчивост на лепилото, в комбинация с високата еластичност, позволяват приложение при открити екстериорни площи, изложени на резки климатични и температурни промени, както и при площи с подово отопление.

Формулата му е модифицирана с висококачествени полимерни смолисти и целулозни добавки, възпрепятстващи прекалено бързото изсмукване на влагата от лепилото и гарантиращи образуването на здрава и стабилна връка с основата.

Целулозните добавки играят ролята на естествен регулатор на съхненето на лепилната смес, докато наличието на полимери обезпечава перфектната адхезия дори и към гладки облицовки и основи, при лепене „плочка-върху-плочка“, полагане на мозаечни и гланцирани плочки и др.

Когато лепилната смес започне да стяга, вложените полимерни добавки образуват специален „полимерен мост“ между облицовката и лепилото. Той играе особено важна роля при лепене на порьозни облицовки, навлизайки в дълбочина в облицовката и възпрепятствайки поемането на прекомерно количество от влагата в лепилото. Така то запазва своята еластичност и успява да противоустои на всякакви напрежения в основата, възникващи в периода на експлоатация на площите.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо