СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 2, 2021

Нова генерация суперпластификатори за бетон PANTARHIT® RC611 (FM)

Нова генерация суперпластификатори за бетон PANTARHIT® RC611 (FM)

В началото на годината Ха-Бе България ООД стартира производството на нов висококачествен суперпластификатор - PANTARHIT® RC611 (FM). Приложим в производство на бетон на базата на полокарбоксилатни етери.

„В днешно време се полагат много усилия за подобряване на структурата и синтеза на PCE-веригите в продуктите за бетон. Така с помощта на нашата централа в Германия, през изминалата година, ние разработихме PANTARHIT® RC611 (FM) - добавка за бетон на базата на поликарбоксилатен етер, особено подходяща за производство и полагане на бетон при трудни климатични или производствени условия с различни приложения. Продуктът осигурява на производителите на транспортен бетон висока надеждност на приложение, особено в комбинация с минерални пълнители или трошен пясък." - коментира Галин Колев, управител на Ха-Бе България ООД.

При синтеза на PANTARHIT® RC611 (FM) са създадени нови макромономери с контролирана молекулна маса и регулируеми хидрофилни-липофилни групи за постигане на отлични пластифициращи характеристики. Структурните модификации в молекулярната скала на продукта повишават неговите диспергиращи свойства в бетона, което го прави добре съвместим при употреба на чист портландцимент в комбинация с минерални пълнители или при употреба на трошени пясъци. PANTARHIT® RC611 (FM) запазва продължително време обработваемостта на бетона, увеличава неговата ранна и крайна якост, не се влияе от промяна на изходните суровини на бетона, водното съдържание и температурите на обработка.

От април 2021 г. PANTARHIT® RC611 (FM) ще се предлага в два варианта, подходящ при полагане на бетон при зимни или летни условия.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо