СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 2, 2021

Решения от Belimo за качество на въздуха в помещенията при COVID-19

Решения от Belimo за качество на въздуха в помещенията при COVID-19

Работата на централизираните системи за OBK в обществените сгради е от критично значение в условията на пандемия. Американското дружество на инженерите за ОВК ASHRAE разработи ръководство за специалистите по поддръжка на ОВК инсталации, с цел подобряване качеството на въздуха и намаляване разпространението на вируса.

BELIMO предлага рационални и икономични решения за отстраняване на неизправностите и подобряване работата на вече съществуващи системи. Специалната гама „ретрофит“ включва изпълнителни механизми, вентили и сензори, разработени специално за лесна и бърза подмяна на дефектирали компоненти, независимо от производителя и моделите на последните.

Във връзка с новите, повишени изисквания BELIMO също така разработи протокол с указания за тестване и поддръжка на системите съгласно препоръките на ASHRAE. В него голямо внимание се отделя на сензорите, които са неизправни или некалибрирани и повлияват регулирането на температурата, влажността и качеството на въздуха. Според препоръките на ASHRAE влажността в помещенията трябва да бъде ограничена така, че точката на оросяване да е до 15oС, при по-висока външна. За целта се препоръчва използването на капацитивни сензори (CMOS) за влажност, които са по-точни и надеждни. Комбинираните сензори на BELIMO могат да измерват температура, относителна влажност, точка на оросяване, енталпия или абсолютна влажност и позволяват избор на място. Важно условие е измерването на CO2 в обитаемите помещения, при което се следи концентрацията да не надвишава 800-1000 ppm. Швейцарският производител използва най-новата технология за измерване на CО2 – дву-канални NDIR самокалибриращи се стайни и канални сензори, отговарящи и на най-високите изисквания. Датчиците за налягане и пресостатите също са в приоритетния списък, тъй като следят за замърсяване на филтрите.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо