СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 2, 2021

В една сграда са значими както цялостната визия, така и нейните функционални и технологични достойнства

Арх. Цветан Петров, архитектурно бюро Иво Петров - Архитекти

В една сграда са значими както цялостната визия, така и нейните функционални и технологични достойнства

Арх. Петров, за последните 10 години името на архитектурно бюро Иво Петров - Архитекти е синоним на успех. Какви са принципите, които следвате, за да бъдете винаги актуални и в крак с изискванията на инвеститорите?
На първо място ние вярваме, че безспорно ключът към успешната реализация на една компания е да изградиш силен и отдаден към работата си екип. През последните години Иво Петров-Архитекти полага изключителни усилия в това да развива човешкия ресурс и професионалната квалификация на всеки служител чрез нови знания, предаване на опит и включване в различни проекти, което води и до повишаване качеството на предлаганите от нас услуги.

На второ ИПА постоянно модернизира вътрешните си процеси и внедрява възможностите на най-новите технологии, благодарение, на което затвърдихме имиджа си на прогресивна компания с поглед към бъдещето и с най-добрите съвременни решения. Това, което ни отличава също, е богатото ни портфолио от услуги – нашите отделни специализирани звена обхващат пълния цикъл за реализация на завършен, висококачествен инвестиционен проект спрямо индивидуалните изисквания на всеки клиент. На тази база спечелихме доверието на едни от най-силните имена на пазара, с които изградихме силни и успешни партньорски връзки. Така и всяка година ние сме удостоени с многобройни отличия в конкурса „Сграда на годината“.

Най-големият акцент в нашата работа винаги остава създаването на качествена архитектура, която създава естетична и устойчива среда за живот и работа.

За нас иновациите са и част от живота ни. Там се гордеем да бъдем тези, които поставят тенденциите. През последните месеци стартирахме и платформата ArchTech, с която споделяме опита си и запознаваме заинтересованите страни с най-новите технологични и иновативни решения, които са от полза за архитекти, строители и инвеститори.

Това е и нашият стремеж да улесним индустриите и процесите като цяло, чувствително да повишим качеството и ефективността на постиганите резултати и най-важното – да намалим оперативните разходи и спестим от времето за клиента.

Инвеститорът днес е информиран за новостите, ориентиран e към резултатите и иска да знае за какво плаща.

През изминалата 2020, ситуацията наложи трансформиране на работните пространства. Какви са тенденциите, които се оформят при проектирането на здравословна и безопасна офисна среда?
Ограниченията по време на пандемията наложи бърза трансформация в офисните пространства, която намира естествено продължение и към настоящия период.

Ние в Иво Петров-Архитекти се погрижихме да осигурим максимално безопасна и спокойна работна среда за нашия екип, като направихме подробно и задълбочено проучване на мерките и насоките, които се препоръчват от водещи институции като Световната здравна организация, Европейската комисия за безопасност на труда, водещи компании и експерти, чието мнение уважаваме и следваме.

Заедно с това, екип от офиса на ИПА, направи свой пакет от насоки и препоръки, които споделихме с обществеността. Те включват оценка и анализ на средата и бизнес процесите, внедряване на т.н. „Технологични и организационни мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда за работещите“.

Това, което се появи като тенденция е, че гарантирането на безопасни условия доведе до обособяването на нови бизнес пространства – защитени и предоставящи достатъчно гъвкави решения за бърза адаптация, които да спомагат за креативността и мотивацията и не възпрепятстват съвместната и екипна работа.

Ключовото във всеки офисен проект днес е мултифункционалността – да предоставят алтернативи за комуникация и социализация, да разчитат на добри технологични решения – като измерители и инструменти за поддръжка, данни и автоматизация, както и да създават подходящи условия не само за работния процес, но и за това всеки от екипа да се чувства добре и в хармония със своята бизнес среда.

Друга тенденция е и все по-силното въвеждане на устойчиви „зелени“ решения, които големите и успешни компании вече неизменно залагат в своите маркетинг стратегии като начин за намаляване на разходите, опазване на околната среда и създаване на положителен имидж. Ние направихме стъпки и в тази посока, като работим усилено в сертификацията на нашите сгради по международно утвърдените BREEM и LEED стандарти.

Как изглежда училището от ново поколение през погледа на Архитектурно бюро Иво Петров - Архитекти?
Интерактивно, естетично и с опции да стимулира индивидуалния потенциал и въображението. Днешните деца населяват паралелно дигиталния и реалния свят, което ги прави изключително информирани, адаптивни към новото и с повишени очаквания.

Именно заради това те се нуждаят от решения, които да ги изненадват, мотивират за знания и връщат обратно към действителността.

За да го осъществим, трябва да им предложим алтернативи – безопасна, но и същевременно приятна среда, която да възпитава окото и да задържа вниманието, достатъчно креативни места, които да ги подтикват към знания, сръчност и физически активности, както и идейни зелени решения, които да ги свързват с природата и нейните закони.

В портфолиото ви има и доста производствени и логистични обекти. Кои са решенията, които осигуряват постигането на безопасна производствена среда?
Фирмите в сферата на производството и логистиката през изминалата година имаха предизвикателството да адаптират своите съоръжения, така че да подсигурят безопасни и ефективни условия на труд и производство.

Все повече в проектите за нашите клиенти въвеждаме нови терминали, които предлагат безконтактна идентификация с лицево разпознаване и детекция на температурата за здравен контрол и превенция.

Те се инсталират още на входа и следят за контрола на достъп посредством лицево разпознаване като в същото време следят и за носенето на маски, измерват температурата на лицата и времето прекарано на работното място, както и извън него на всяко едно от лицата с оторизиран достъп.

Започналата още преди пандемията автоматизация на всички нива се ускори и е тенденция, която ще продължи да се развива и занапред, наред с проектните решения за оптимизация на пространствата.

Поради повишения риск от прекъсване на веригата за доставки заради извънредни положения, новите сгради е добре да се планират с увеличен капацитет или да интегрират автоматизирани складови инсталации – комбинация от високо-стелажни системи, обслужвани от мотокари, които се водят индуктивно – така се постига бързина в работата, като се изключва до голяма степен факторът за човешка грешка или невнимание.

Друго алтернативно решение е интегрирането на мобилни стелажи, което позволява съхранението на по-голямо количество стоки на по-малка площ, тъй като се спестява големия брой обслужващи коридори, необходими при конвенционалните стелажи. Новите се движат по релси, вградени в настилката и са снабдени с аварийни датчици, отчитащи движението на хора, което намалява риска от трудови злополуки.

Но безопасната среда е само едно от изискванията на инвеститорите днес. Интересните времена, в които живеем, налагат постоянно търсене и предлагане на решения, които преди 10 години ни бяха абсолютно непознати. Наред с безопасните условия, всяка компания търси и бързина в процесите, повишена ефективност за производството и понижаване на оперативните разходи посредством устойчиви технологични решения и използване на възобновяеми енергийни източници.

Не бива да забравяме обаче и архитектурната идея – мисленето в перспектива и изградените ни вътрешни стандарти са начална точка за всеки проект, създаден от ИПА. В креативния процес на нашата компания функционалните и технологични достойнства на всяка сграда, независимо от естеството й, не отстъпват като значимост пред дизайна и цялостната визия. Именно това ни наложи като име – способността да виждаме всеки проект цялостно – функционално и естетично и да предлагаме работещи и иновативни, в интерес на клиента решения.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо