СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 2, 2021

Системите правят сградите умни

Системите правят сградите умни

Биляна Попова, Директор "Сигурност и автоматизация"
Телелинк Инфра Сървисис
Марин Драгиев, Ръководител направление "Електроинсталации"
Ръководител на проект "Хаят", Телелинк Инфра Сървисис


В какви сфери оперира вашата компания и кои са вашите клиенти?
Биляна Попова: Телелинк Инфра Сървисис покрива широк кръг от решения и услуги в две основни направления - системи за сигурност и управление за високотехнологични сгради, проектиране и изграждане на дейта центрове, решения за защита на критична инфраструктура, системи за превенция от горски пожари и наводнения. Другото направление е изграждане и поддръжка на телекомуникационна инфраструктурата. Работим в частния и публичния сектор, както в България, така и на територията на няколко страни в Европа - Великобритания, Германия, Македония, Сърбия и Албания.

Предимството ни е, че като системен интегратор, ние можем да комбинираме различни продукти и да предложим най-оптималното за клиента решение, съобразено с неговите нужди и бюджет.

С какви предизвикателства се сблъсквате в сградния бизнес?
Биляна Попова: През последните години инвеститорите, които дълготрайно експлоатират сградите си, знаят добре какви нужди имат наемателите и по-внимателно избират системите и компанията, която да ги изпълни. В момента има сериозна конкуренция в отдаването на площи във високия ценови сегмент. Това също влияе на избора на системи, защото инвеститорите трябва да предоставят по-добри услуги в частта сигурност, комфорт и поддръжка. Тук идва нашата роля - да консултираме клиентите си, в какво има смисъл да инвестират, така че да бъдат актуални и гъвкави, и най-вече да им спестим скрити разходи в бъдещ план, нещо което се случва изключително често.

Сградите стават все по-умни, макар че тенденцията в България върви с доста по-бавни темпове отколкото в Европа. На практика системите правят една сграда умна. Видеонаблюдението например, вече е на съвсем различно ниво като технология и управление от преди 10 години. Тук обаче все още се виждат големи и атрактивни сгради, проектирани с остарели решения, трудни за експлоатиране и с ограничени възможности, които след 1-2 години ще трябва да бъдат ъпгрейдвани и ще струват далеч по-скъпо на инвеститорите. Системата за сградна автоматизация (BMS) се подценява и някак си не се обръща внимание на нейната добавена стойност. Ползите от такава система за инвеститорите са основно в това че експлоатацията на сградата се улеснява, не се нуждае от персонал, който постоянно да следи съоръженията и да извършва различни дейности, системата автоматично реагира, може да се достъпва и дистанционно. Много често инциденти, като токови удари или наводнения, се случват в извънработно време, когато няма персонал, който да реагира. При един добре направен BMS, системата сама ще алармира, ще задейства процес и дистанционно може да се предприемат моментални действия. Основна роля на BMS също така е да оптимизира така процесите на работа на съоръженията, че те да работят само когато има нужда. Това води до спестяване на електроенергия, съответно разход, както за него така и за наемателите му. Много от големите ИТ компании имат определени норми на разходи на кв. метър и за тях е важно колко плащат за електроенергия. Това би имало значение за тях при избора на сграда, в която да се преместят. Знаете че, цената на електроенергия расте всяка година.

Г-н Драгиев, какво отличава хотел „Хаят Риджънси София“ спрямо останалите хотели в България?
Марин Драгиев: „Хаят Риджънси София“ е висококатегориен бизнес ориентиран хотел. Принадлежи към една от най-разпространените и разпознаваеми хотелски вериги в Европа и света. Всички системи са проектирани и изпълнени съобразно стандартите на този международен бранд, без допускане на компромиси в качество и функционалности. Самите стандарти се обновяват на всяко тримесечие и по тази начин се подържа високо ниво на технологичност и актуалност на системите и оборудването, които се инсталират в един новоизграждащ се хотел от веригата.

Бих отличил следните системи:
Fire&Life Safety системи изпълнени в обхват, значително надхвърлящ местните норми и изисквания, вкл. покриващ стандартите освен на EN54 и на NFPA-101 Life Safety Code.
Интеграция на всички Security и Fire&Life Safety системи в обща интеграционна платформа, която дава възможност да бъде обособен единен секюрити команден център за мониторинг и управление.
Система за индивидуален стаен контрол за всяка хотелска единица, осигуряваща безкартово управление на присъствие, осветление и климат, интегрирана с общата хотелска система за управление на резервациите.
Обща ИТ инфраструктура, от най-висок клас от производителя CISCO, осигуряваща максимално високо ниво на сигурност, обхващаща следните потребители - администрация, зони за регистрация и разплащания за всички предлагани в хотела услуги, телефония, видеонаблюдение, интерактивна телевизия, безжичен хотелски интернет достъп.
Най-висок клас аудио-визуални системи и конферентно оборудване, което дава възможност да бъдат задоволени и най-високите изисквания при организацията на събития в ивент зоните.

С какви предизвикателства се сблъскахте при реализирането на системите?
Марин Драгиев: Проектът беше изпълнен в обхват пълен инженеринг - проектиране, услуги по физическо инсталиране, конфигурации и настройки, пуск в експлоатация, изготвяне екзекутивна документация и обучение на експлоатационния персонал на Клиента.

Предизвикателствата започнаха още на фаза офериране, когато трябваше да се ръководим по стандартите на Хаят, които са над 10 различни документа с по-няколко стотин страници всеки. Трябваше да бъдем сигурни в това, че нашето предложение ще отговори на всички тези стандарти и че няма да генерираме допълнителни разходи за нашия клиент в процеса на изпълнение или след това, заради наши пропуски или такива на други страни. След това процесът по проектиране продължи повече от 2 години, както заради актуализирането на системите, така и заради изпълнението на специфичния интериор.

Друго основно предизвикателство беше ръководенето и координацията на изпълнението на големия брой системи, които са в тясна взаимовръзка на различни технологични нива. Към това ще прибавя и координацията със системи и интеграционни платформи, които клиентът по силата на свои рамкови договори, директно беше възложил на трети организации. Приемането на системите, изпълнени от нас, се случваше по стриктни вътрешни процедури от специалисти на Хаят, позиционирани в различни държави. Всички системи се тестваха многократно в тяхно присъствие и се следяха до най-малкия детайл, за да е 100% сигурна тяхната функционалност.

Също така ще добавя и предизвикателството да бъдем системен интегратор, който да представлява инвеститора в цялостната комуникация, в планирането и изпълнението на всички дейности по подготовката на отварянето на хотела съвместно с проект мениджърите по различните части от страна на бранда Хаят, оператор на хотела.

Важно е да отбележа накрая, че не само проектирахме и изпълнихме системите в срок но и в първоначалния бюджет, въпреки промените в цените на пазара на труда, които успяхме да компенсираме с различни инженерингови решения. Благодаря на инвеститорите и проект мениджърите, че ни се довериха и ни избраха за изпълнението на този значим проект.РекламаПрелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо