СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

Edge Data Центрове от Ритал - оптимална оперативна ефективност за вашия конкретен център за данни

Edge Data Центрове от Ритал - оптимална оперативна ефективност за вашия конкретен център за данни

Дигиталната трансформация изисква радикална промяна и производствените процеси никога повече няма да бъдат същите. Индустрия 4.0 и мобилната свързаност предлагат нови възможности.

Сензорите, изпълнителните устройства, оборудването и роботите са свързани в мрежа, така че да комуникират с централната система за контрол на производството, а също и помежду си. Генерират се големи обеми от данни (за производствения процес и инфраструктурата на производствената среда), които трябва да се поддържат винаги на разположение и да се обработват бързо.

Големи данни - сложни данни, бърза реакция!
Гъвкавите, модулни и децентрализирани ИТ решения са жизненоважни за създаването на тези данни. Кратката латентност (време за реакция) е от съществено значение за по-бърза реакция, което обезсмисля обработката на такива данни във външен облачен център за данни.

Това е мястото, където се предлагат Edge Data Центровете, комбиниращи бърза свързаност и максималната компютърна мощност и надеждност. Edge Data Центровете също са достъпни като напълно виртуализиран частен облак.

Клиентът е в състояние сам да се грижи за администрацията или да се възползва от управлявани услуги.

Гъвкав и бърз за употреба.
Центърът за данни на Rittal е платформа за бързо развитие на ИТ среда, която може да се използва гъвкаво във всяка друга ИТ среда. Конфигурациите се предлагат в различни изходни класове и изобщо могат да бъдат комбинирани в готово за употреба решение. Това означава, че компаниите получават информационен център далеч по-бързо - с оптимална оперативна ефективност за вашия конкретен център за данни.

Можете да избирате между решения с 2, 4, 6 или 8 шкаф-системи.

Като опции могат да бъдат избрани, както и предварително дефинирани компонентите за захранване, охлаждане, ИТ сигурност и мониторинг, така и капакът за вашия Edge Data Center.

Обхватът се простира от базови конфигурации през ИТ контейнери до IT Секюрити стая с най-висок клас на защита EN 1047-2.

Конфигурирайте своя собствен Edge Data Center сега. - тук ще намерите конфигуратора. Конфигураторът е подходящ както за малки и средни предприятия, така и за IoT приложения.РИТАЛ

София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа, сгр.7, ет.2
тел.:02/ 4390550, 4390557, 4390556
факс:02/ 4390659


Реклама