СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

Холсим пуска на пазара цимента с най-ниския въглероден отпечатък в България – ECOPlanet PRIME

Холсим пуска на пазара цимента с най-ниския въглероден отпечатък в България – ECOPlanet PRIME

Холсим България АД, част от Групата Холсим - един от световните лидери в циментопроизводството и устойчивите решения за строителството, пуска за първи път на българския пазар продукт с глобалната марка ECOPlanet. Продуктите с тази марка имат от 30% до 100% по-нисък въглероден отпечатък спрямо традиционния портланд цимент. Постигането на това драстично редуциране на CO2 е осъществено чрез използване на иновативни и нискоемисионни изходни материали, включително рециклирани суровини, както и чрез мащабното използване на алтернативни горива в производството на цимент. През месец август тази година излезе първият продукт от зелената серия на Холсим в България- ECOPlanet PRIME - CEM IV/B(V) 42,5 N. Продуктът се произвежда с 55% по-ниски въглеродни емисии в сравнение с традиционния портланд цимент

„Екологичният цимент CEM IV/B(V) се отличава с по-добра обработваемост, която помага за много по-добра завършеност на повърхността на крайния продукт, намалявайки нуждата от последващи операции и корекции“, коментира Явор Рангелов, Търговски директор на Холсим България АД.

Друго предимство, според него, е удълженото време за работа, което е изключително важно, особено при работа при по-високи температури. При ЕCOPlanet PRIME се намалява и възможността от пукнатини поради твърде ранното свързване на цимента, като респективно се елиминира нуждата от последващи времеемки и трудоемки ремонтни дейности на повърхностите. Продуктът се отличава и с висока крайна якост, като с нея се гарантират необходимата здравина на строителния елемент, която дава сигурност и надеждност за бъдещата експлоатация.

Приложенията на ЕCOPlanet PRIME са разнообразни и обхващат различни видове бетонови смеси и разтвори, замазки и други строителни приложения като контактни и плаващи замазки, колони, стени, стълбища и огради.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини