СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

Ha-Be Betonchemie и Ха-Бе България представят нов прахосвързващ продукт

Ha-Be Betonchemie и Ха-Бе България представят нов прахосвързващ продукт

Един от главните екологични проблеми на строителните обекти е ежедневното пренасяне на хиляди кубически метра инертни материали, пясък и цимент за производството на бетон. Затова ние ви предлагаме нашият Ha-Be Dust Collector 100 – спомага ефективното намаляване на праховите емисии. Емисиите на прах на строителните обекти са вредни не само за здравето на строителните работници, но и за живущите наоколо и случайните минувачи.

Познатият ни метод за свързване на прахови частици с вода изисква изключително голямо количество течност, което не е оправдано на фона на нарастващият недостиг на ресурси. С Ha-Be Dust Collector 100, ние предлагаме високоефективен алтернативен метод за пестене на ресурси и лесно свързване на прахови частици от строителни материали.

Нанасянето се извършва, чрез система за разпръскване на разтвори на водна основа. Като според нивото на прах се определя процентното съотношения на продукта във водния разтвор. При силно запрашени повърхности препоръчаното от нас количество е 10%, като за пълно намокряне на повърхността са необходими 2кг за 1м2, а при ниско до средно прахообразуване са достатъчни 5% - 2,5кг за 1м2. Продуктът е тестван върху неасфалтирани площи, като се доказва устойчивостта му на ветрова ерозия и движение на камиони/тежки превозни средства/. Ефектът на свързване на праха е дълготраен, като еднократно нанасяне е достатъчно поне за 1 седмица без прахоотделяне. След задълбочени тестове на продуктът Ha-Be Dust Collector - 100 от Институт за корпоративни науки на Henkel AG се доказва, че продуктът е безвреден за хората, водните или почвените организми. Освен това той допринася за защитата на хората и околната среда. Продуктът е приложен и работи успешно в Близкия Изток. На фона на сухото лято, продуктът става все по-интересен и нужен за нашите региони.

Прелисти броя

още в рубриката

Новини