СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

Как влияе глобалната ситуация със строителните суровини върху кофражните решения?

Инж. Георги Димитров, управител на PERI България

Как влияе глобалната ситуация със строителните суровини върху кофражните решения?

Според НСИ се наблюдава сериозен ръст през първото и второто тримесечие на новостроящите се жилищни сгради в страната спрямо миналата година. Какви нови тенденции забелязвате в сградното строителство?
През последните години наблюдаваме покачване на жизнения стандарт в България. По време на пандемията средата, в която живеем се превърна и в работна. За първи път се вижда и отрицателен прираст на хора в София, защото немалка част от тях започнаха да се ориентират към близките до града населени места, където всеки търси уединение, спокойствие, дворно пространство. Подобна е ситуацията и с другите големи градове в България. С навлизането на дигитализацията в ежедневието ни, ние все по-рядко се прибираме вкъщи за вечерта, а прекарваме голяма част от времето в дома си работейки.

Тази тенденция дава възможност на всички участници в строителния процес – архитекти, предприемачи, строители, брокери на недвижими имоти, да разгърнат своето въображение и да предложат на клиентите си по-добра среда на обитание, която да бъде по-близо до природата и по-отдалечена от градския шум. Като резултат в момента се строят доста повече комплекси от къщи или индивидуални жилищни сгради, които са от средно-висок към високия сегмент.

Все по-често се говори за т.нар. устойчива архитектура, където се търсят естествени материали, запазва се натуралната им визия, като например съчетание на дървото и сивкавостта на бетона, допълнено с богато озеленяване.

Ние искаме чрез дома си да изразим нашата индивидуалност и поради това еднотипността и конвенционалния подход при този тип сгради изостава. Съвременният човек е доста по-информиран и има определени очаквания и не са редки случаите, в които проектът търпи изменения по време на изграждане. Това изисква определена гъвкавост и адаптивност от страна на предприемачи и строители.

Как влияе повишаването на цените на голяма част от строителните суровини върху бизнеса с кофраж?
Световната пандемия от COVID-19 доведе до сътресения в производството и доставката на основни строителни материали и суровини. Същевременно мерките за стимулиране на икономиките покачиха рязко търсенето. Производителите попаднаха в ситуация, в която не могат да задоволят пазара, което доведе до значително повишаване на цените.

Повишеното търсене в жилищния сектор в България се сблъсква със същите тези трудности за доставка, както и да срещне очакваните ценови равнища от преди. Постави се въпроса по какъв начин да отговорим на нуждите на строители и инвеститори, които основно бяха повлияни от ситуацията. Това е едно сериозно предизвикателство, с което ние се справяме до сега относително успешно. Гореспоменатите типове сгради са относително малки или отдалечени обекти с честа липса на кран, при които се използват олекотени кофражи – най-често дървени трегери и дървесни плоскости, които бяха сред най-тежко повлияни от покачването на цените и затруднената доставка.

Търсейки отговор ние предлагаме алтернативни продукти произведени от полимер и алуминий, които да дадат адекватно решение – напр. олекотен вертикален кофраж PERI DUO и лек кофраж за плочи GRIDFLEX.

Същевременно с това, благодарение на доброто планиране, не изпаднахме в ситуация, в която да не можем да задоволим нуждите на клиентите ни от традиционните продукти – греди и кофражни плоскости, поддържайки адекватни ценови нива.

При кои обекти приложихте въпросните алтернативни продукти?
Дадохме решения за изграждането на еднофамилни къщи и група от сгради в район Панчарево, кв. Драгалевци, кв. Симеоново, Бистрица, Окол, както и в регионите на Пловдив и Варна. Техническото бюро разработва и предстоящи проекти.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини