СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 5, 2021

В Лумекс Лайтинг разчитаме на интелигентния подход за правилните светлинни решения

инж. Красимир Киров, управител на Лумекс Лайтинг ООД

В Лумекс Лайтинг разчитаме на интелигентния подход за правилните светлинни решения

Над 25 години Лумекс Лайтинг е надежден партньор както за компаниите, чийто марки представлява, така и за своите клиенти. Инж. Киров, как се изгражда и затвърждава едно дългогодишно партньорство?
За изграждане на успешно функциониращи и дълготрайни партньорства е нужна здрава принципна основа на прозрачност, равноправие и най-важното - взаимно доверие. Това са и основните ценности, които Лумекс Лайтинг ООД изповядва и през годините. Смисълът на партньорството е да се постигне нещо, което партньорите не биха могли да направят поотделно. Създаването на партньорството е дълъг и труден път, изискващ споделяне на важни ресурси като време, пари, усилия и знание. Преди близо 27 години, в зората на демократичните промени, компанията беше създадена с мисията да подобрява средата, в която живеем, осигурявайки възможно най-добрите лампи, компоненти в осветителната техника и цялостни решения за нуждите на професионалния и потребителски пазари в България. Така, през 1995 година сключихме договор с Philips, ставайки първият официален дистрибутор в страната на марка номер 1 в света на осветлението. През периода 2016-2018 година Philips Lighting се превърна в Signify, която неотклонно продължава да бъде световен лидер при свързаните продукти, системи и услуги за LED осветлението. Стремежът ни да доставяме най-качествени компоненти на отлични цени, през 1996 година, доведе до стартиране на още едно ключово, дългогодишно партньорство, а именно това с A.A.G. Stucchi - италианският производител на високотехнологични тоководещи шини с възможност за контрол на светодиодното осветление, корпуси от екструдиран алуминий, професионално изчислени радиатори за LED осветителни тела, фасунги, конектори и други компоненти. През годините на българския пазар се отвориха много възможности за реализиране на бързи печалби от търговия с много евтини продукти, но с неясно качество и характеристики, често пъти посредством бизнес модели, осъществявани в дисонанс с директивите на държавата и Европейския съюз. Директиви и регулации, които все пак се въвеждаха и въвеждат с цел подобряване на енергоефективността, намаляване на вредните емисии и в крайна сметка подобряване на средата, в която живеем. Въпреки тази развиваща се през годините тендеция на навод­няване на българския пазар с нискокачествени светодиодни лампи, ние не се отклонихме от пътя и дългосрочната си визия, а именно да подобряваме света, в който живеем, доставяйки продукти с най-доброто възможно качество, работейки коректно в стремеж винаги да осигуряваме отлични търговски условия на всички наши контрагенти. Лоялността към България, клиентите и чуждестранните ни партньори е факторът, който е в основата на безупречния имидж, който Лумекс Лайтинг ООД е изградила с постоянство и инвестиране на усилия и ресурси именно в затвърждаване на дългорсочните ни партньорства. На тази база, във времето развихме и други успешни такива с италиански компании като Almeco - специализирана в производството на висококачествен анодизиран алуминий за различни приложения от светотехниката, през архитекурата и автомобилната индустрия, до възобновяемите енергийни източници. Изграденото доверие към Лумекс Лайтинг ООД доведе и до реализиране на проекти, кофинансирани от Европейски фондове, за внедряване на роботизирани системи за автоматизиране на производството в български фабрики от италианската компания - System Robot Automazione. Борбата за популяризиране на идеята за ползите от създаване на правилно осветление е кауза, която ние припознахме преди повече от четвърт век. Тази кауза сега е съществена част от стратегическата визия за развитие на целия свят в посока подобряване на човешкия живот и опазване на околната среда.

Кои са последните тенденции в сферата на осветителната техника?
През последното десетилетие производителите на осветителна техника в световен мащаб се прео­риентираха практически почти напълно към създаването на лампи и осветителни тела изцяло на базата на светодиодната технология. Тя се разви до такава степен, че успя да постигне реално неколкократно понижаване на консумацията на електроенергия сравенено дори и с най-ефективните концепции, включващи така наречените енергоспестяващи луминесцентни лампи. По света и у нас, компаниите и домакинствата, които правят крачката за преминаване към правилно подбраното светодиодно осветление успяват да реализират наистина значителни спестявания от разхода си на електроенергия, като същевременно подобряват условията за работа и живот, активно допринасяйки към намаляването на вредните емисии. Това се постига не само заради по-ефективната, непрестанно развиваща се технология за светлинен добив от LED-а, но и благодарение на интелигентните системи за управление на осветлението, които станаха неразделна и ключова част от производството на водещите компании в бранша. Самите те се трансформират в стремежа си към това да разкрият пълния потенциал на светодиодната технология, посредством свързването є към системи и платформи, базирани на концепция­та за „Интернет на нещата“. Така, на 16-ти май 2018 година, Philips Lighting официално се превърна в Signify, ясно изразявайки стратегическата си визия за създаване на интелигентно осветление, което подобрява живота на хората. Другият много активен лидер в светотехниката, с който вече 25 години Лумекс Лайтинг успешно си партнира, а именно италианската компания A.A.G. Stucchi през последните няколко години поетапно разгърна производството и развойната си дейност до такава степен, че днес вече е практически производител номер 1 в Европа на трифазни тоководещи шини със седем проводника, осигуряващи възможност за контрол на осветлението чрез предаване на общ сигнал за данни. Въз основа на постоянното, а напоследък и драстично увеличение на цената на тока за индустрията, мисля, че предстои усилване на вече съществуващата тенденция за търсене на качествени светодиодни решения както при изграждането на новите, така и при реновирането на по-старите осветителни уредби в сградите. Периодът на възвращаемост на инвестицията е по-кратък от всякога и е хубаво, че вече в България има множество добри примери за това, че избора на правилното LED осветление носи реални, дългосрочни ползи за хората. Останаха няколко специализирани направления, където конвенционалната технология има своето изключително важно приложение, като например това за дезинфекция с ултравиолетова (UV-C) светлина. Използването на бактерицидни лампи Philips TUV в различни видове специални тела и устройства, е доказан и ефективен начин за разбиване на ДНК и РНК веригите на микроорганизмите във въздуха, върху повърхностите и предметите, като по този начин се спира тяхното възпроизводство и съответно не могат да причиняват болести. Преди пандемията, устройствата и телата, в които се монтираха такъв тип бактерицидни лампи, се използваха само на определени места като операционните зали в болниците например. През последните 2 години се появи мощна тенденция за употребата на този изпитан метод за дезинфекция практически навсякъде. Много е важно хората да знаят, че прякото излагане на ултравиолетова (UV-C) светлина е опасно и за това трябва този вид Philips TUV лампи и осветителни тела да се продават от квалифицирани фирми и да се експлоатират съгласно строгите изисквания за безопасност.

Промениха ли се техническите и дизайнерски виждания към осветлението през последната година?
Все по-често в новите проекти се поставят високи изисквания към техническите характеристики на лампите, осветителните тела и цялостните системи. През годините бяха положени сериозни усилия за изясняване на многото въпроси по отношение на LED-а, а от там и за създаването на конкретни критерии и стандарти, които значително подпомогнаха процеса за изграждане на по-ясна представа какво точно означава качествено LED осветление и какви са неговите особености в различните приложения. Днес качеството на светлината, а не просто нейното количество или консумация на електроенергия, е ключовата разлика в осветлението. Трептенето, стробоскопичният ефект и отблясъците наистина представляват реална фотобиологична опасност за човека и тези факти не са за подценяване. Изкуственото биодинамично осветление вече е постижимо. Тези знания стават все по-популярни в средите на архитектите, дизайнерите както и на самите инвеститори. Всички те все по-добре разбират важността от правилно подбраното осветление за постигане на зрителен комфорт и по-голяма ефективност при изпълнение на визуалните задачи на хората. Реализирането на все повече „зелени“ сгради и инфраструктурни проекти в България, носещи сертификати като BREEAM и LEED, говори за разширяващата се визия в посока иновации. Пред нас има сериозни предизвикателства, но имаме и отлични инструменти за преодоляването им. 36% от въглеродните емисии в атмосферата се излъчват от сградите, а 75% от сградите днес са енергийно неефективни. По определени изчисления 80% от тези неефективни сгради все още ще бъдат в употреба през 2050 година, когато е и поставеният срок за постигане на амбициозната цел на ЕС за достигане на 0 въглеродни емисии. Летвата е висока, но вярвам, че пътят към прескачането є ще бъде интересен и плодотворен за всички ни.

Прелисти броя

още в рубриката

Събития

Новини