СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Система за производство на „зелена“ енергия в 76 ДГ „Сърничка“

Система за производство на „зелена“ енергия в 76 ДГ „Сърничка“

Първият проект създава „умни“ комунални услуги и оптимизиране на разходите. Насочен е към повишаване на енергийна ефективност и включва производство на „зелена“ енергия за собствено потребление и дистанционен енергиен мониторинг, т. нар. „умни“ комунални услуги. Проектът цели да покаже как детските градини могат сами да произвеждат екологично чиста енергия, т. нар. „зелена“ енергия от слънцето, за задоволяване на собствените си нужди от енергия и да контролират разходите си за електроенергия и вода дистанционно.

В момента на покрива се монтират соларни панели, като това ще даде възможност на детската градина да произвежда електрическа енергия за собствени нужди. С новата фотоволтаична система детската градина ще може да си произвежда по екологичен начин до 30% от необходимата електроенергия, с което ще спестява до 15 хиляди киловатчаса годишно. Очакваното намаляване на емисиите СО2 възлиза на 11,97 тона годишно. Само от спестените средства инвестицията би следвало да се изплати за около 8 години.

В 20-те групи на детската градина се монтират устройства, които измерват и показват качеството на въздуха. Устройството има индикатори за относителната влажност на въздуха, въглеродния диоксид и за наличието на фини прахови частици. Електронното „канарче,“ което компанията „Зек Инженеринг“ е разработила, ще помага както на учителите и помощник-възпитателите като им подава информация за състоянието на въздуха в спалните и занималните, така и за изграждането на навици и отношение към околната среда на децата.

Към момента на територията на Столичната община има монтирани соларни панели на 19 детски градини и 2 училища, а в 7 сгради има монтирани термопомпи, които също произвеждат енергия от възобновяеми енергийни източници.Реклама