СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Системи за мълниезащита от ОБО Беттерманн

Системи за мълниезащита от ОБО Беттерманн

Около два милиона мълнии годишно падат в една средноевропейска държава, а тенденциите са възходящи. Те попадат както в безлюдни местности, така и в гъсто населени райони и поставят в риск хора, сгради и техника. Причина за това е и наличието на многобройни чувствителни електрически уреди, които са неизменна част от нашето ежедневие. А те са особено податливи на пренапрежения и трябва да бъдат защитавани също толкова добре, колкото са защитавани и самите сгради. OБO Беттерманн е сред най-опитните и реномирани производители на системи за мълниезащита и защита от пренапрежение в световен мащаб. Принципът на мълниезащита в четири направления заляга в добре организираната система, която е единственaта ефективна защита, схематично представляваща следния модел: На първо ниво в авангарда са уловителите ОБО със способност безопасно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на ОБО предлагат разнообразни решения за почти всяко приложение - от взривоопасни инсталации за био-газ довисокочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали. Щом токът от мълнията достигне заземителите в заземителната инсталация, 50% от енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните инсталации са свързващото звено със защитните устройства, например пренапреженовите защити. Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОБО разполага с подходящите системи, както за мълниезащитно заземяване, така и за фундаментна заземителна инсталация. Сертифицирани според IEC 62561 (VDE 0185-561) елементи. Решения за всички видове заземления: фундаментно, с външен контур, дълбоко, равнинно. Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала. Важна част са системите за изравняване на потенциала. Те служат за безопасно разпределяне на енергията.Реклама