СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Имаме дългогодишни традиции в областта на енергийната ефективност

инж. Петко Иванов, Ръководител Енергоносители Аурубис България

Имаме дългогодишни традиции в областта на енергийната ефективност

Уважаеми инж. Иванов, в началото на нашия разговор, бихте ли се представили?
Ръководител съм Енергийни носители в „Аурубис България“ от 2016 г. Завърших Минно-Геоложкия Университет „Св. Иван Рилски“ - „Минна електромеханика“, след което започнах работа в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. От 2005 до 2016 г. бях Главен енергетик на минната компания. От 2006 г. съм активен участник в процесите, свързани със свободния пазар на електрическа енергия и мерките за енергийна ефективност в индустрията.

Бихте ли представили накратко съвременния облик на Аурубис България?
Това е най-голямата медна металургия в Югоизточна Европа. Заводът до Пирдоп и Златица е създаден в края на 50-те години и оттогава работи без прекъсване, като в течение на годините разширява и модернизира производството си. От 2008 г. се стопанисва от „Аурубис“, най-голямата медодобивна група в Европа, базирана в Хамбург, Германия. В наши дни „Аурубис България“ е със структуроопределяща роля за икономиката на страната и едно от най-модернизираните металургични производства в целия свят. Тази година бяхме сертифицирани с „The Copper Mark“ и станахме първата компания от Групата „Аурубис“ и една от първите металургии изобщо, която покри изискванията за този нов стандарт за устойчиво развитие в медодобивната индустрия. Следим и въвеждаме последните технологични новости. Имаме активни екипи за инженеринг и развойна дейност, с които внедряваме редица иновативни проекти.

Поради спецификата на производствения процес, предприятието е сред големите енергийни консуматори у нас. В тази връзка каква е политиката на компанията по отношение на енергийната ефективност?
Имаме дългогодишни традиции в областта на енергийната ефективност. През 2011-2015 г. са направени редица подобрения по програма „Prime“и в резултат на това сега нашият показател „kWh / тон продукция“ е сходен или по-добър от този на подобни заводи. В момента сме свидетели на постоянно растящи цени на енергията и този процес ще продължи. Това налага компании като нашата да се фокусират върху енергийната ефективност, за да останат конкурентни на пазара. В групата „Аурубис“ този процес е с особена важност, като освен на финансовия, наблягаме и на екологичния ефект от мерките. Конкретните стъпки пред нас в близък и дългосрочен хоризонт са първо, да се сертифицираме по стандарта за управление на енергията ISO 50001:2018 до края на 2022 г., второ, да спестим 100 000 т емисии СО2 до края на 2023 г. и трето, в стратегически план - да покриваме 20% от енергийните си нужди от собствени възобновяеми източници до 2030 г. и 50% до 2050 г.

За нашата професионална аудитория ще бъде интересно да научи повече за системите за енергиен мениджмънт и технологиите, с които успявате да постигате по-висока ефективност и намаляване на консумираната енергия?
Използваме „Power Scada“ на „Шнайдер Електрик“ и „PI Vision“. Много е важно да се оползотворяват максимално възможностите на системите, затова наблягаме на обучението на персонала за работа с тях. Технологиите за намаляване на консумираната енергия и емисии СО2 са подмяна на електрическите двигатели и трансформатори с нови с по-малки загуби, подмяна на цеховото и административно осветление с LED, инсталиране на честотни инвертори ниско и средно напрежение, ефективно използване на отпадъчната топлина за производство на електрическа енергия, подмяна на пропан-бутан и мазут с природна газ, използване на топлината от отпадъчния кондензат, въвеждане на режими на работа на електропреносната мрежа с по-малки загуби и др. Постепенно подменяме автомобилите и локомотивите от вътрешно заводския транспорт с електрически.

Наскоро стартира изграждането на фотоволтаична централа в комбината. Какво включва този проект и какви резултати очаквате да постигнете след неговото завършване?
Това е най-големият фотоволтаичен парк за собствена консумация в страната. Проектът включва инсталиране на 22 000 соларни панела върху метални конструкции, 36 инвертора, 4 трансформаторни поста и десетки километри кабели ниско и средно напрежение. Ефектът от централата ще са произведени 11700 MWh годишно, което е 2,5% от общата консумация на електроенергия от „Аурубис България“, и над 7000 т спестени емисии СО2. Очакваме да завършим проекта до края на годината.

В световен план групата Аурубис започна изпитания за използване на водород в промишлени мащаби. В този смисъл, как виждате бъдещите технологични възможности за развитие на енергийно ефективно и екологично производство?
Водородът се очертава да бъде един от основните енергийни източници в следващите десетилетия. Засега е скъп, но с развитието на технологиите ще стане конкурентен на класическите изкопаеми горива.

Ако погледнем назад в историята - така е било с всички новаторски решения. Всяка смяна на парадигмата първо е била посрещана със скептицизъм - и парната машина, и корабите с железен корпус, и двигателите с вътрешно горене, и налагането на променливия ток в началото са изглеждали скъпи и трудно приложими за масови нужди. Колегите от Хамбург са първите, които започнаха тестове с водородно гориво в медодобива в реален промишлен мащаб. Скоро ще разберем резултатите, но засега тенденциите са в положителен аспект. След това вероятно ще се провеждат тестове в Пирдоп и други заводи от Групата. Моите очаквания са след 2030 г. да използваме изградената за природен газ инфраструктура и за пренос и използване на водород.

Какво Ви мотивира в работата?
Обичам предизвикателствата и не спирам, докато не постигна целите си. Ценя екипната работа и съм убеден, че това е ключът към постигане на успехите. Смятам, че в „Аурубис България“ имаме много добър екип от ерудирани професионалисти.РекламаПрелисти броя

още в рубриката

Новини

реклама